Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        6 stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od Grupy Apostolskiej z Kamionki Małej                         ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od Józefa Majkrzak z rodz.                                                             ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Lubaszczuk od Renaty i Leszka Belczyk                                                ks. Piotr Barczyk (Błonie)

Śp. Franciszek Kulig od Jadwigi i Józefa Rychlec                                                     ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od Piekarni Ochotnica D.                                            ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Mieczysław Twardowski od Tomasza Górskiego z rodz.                                    ks. Piotr Zaborski (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od brata Jana z żoną Jadwigą                                     ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Lucyny i Krzysztofa Sajdak                                     ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Anny i Stanisława Jurkowskich                                            ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od Marii Bober                                                                     ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od sąsiadów Mirosławy i Józefa Koza                                               Ojciec Józef Redemptorysta

 

Poniedziałek  7 stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od Rozalii Miśtak z rodz. z Łącka                                      ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od Heleny i Piotra Sopatów                                                           ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Lubaszczuk od sąsiadów z Krakowa                                                     ks. Piotr Barczyk (Błonie)

Śp. Franciszek Kulig od rodz. Magdziarczyków                                                         ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od cukierni Ochotnica D.                                            ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od brata Krzysztofa z żoną Edytą                                ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Stanisława Majerskiego z Obidzy z rodz.              ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Beaty i Edwarda Jurkowskich                                              ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od córki z mężem                                                                 ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Janiny i Andrzeja Pulit                                                     ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od rodz. Królickich                                                                  Ojciec Józef Redemptorysta

 

Wtorek           8 stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od koleż. i koleg. ze szkoły średniej Krzysztofa z wych.   ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od Rozalii i Michała Rychlec                                                         ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Lubaszczuk od bratanka Piotra z rodz.                                                 ks. Piotr Barczyk (Błonie)

Śp. Franciszek Kulig od rodz. Turków z Zagorzyna                                                   ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od Haliny Mikołajczyk                                                ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Mirosławy i Tadeusza Cebuli z rodz.                     ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Tadeusza i Stanisława Gromali                             ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Andrzeja i Kingi Piksa                                                          ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od wnuka Piotra                                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od prac. Firmy Kryształ w Podegrodziu                                ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Marii i Krzysztofa Cedzidło                                                Ojciec Józef Redemptorysta

 

Środa  9 stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od koleż. i koleg. ze szkoły średniej Krzysztofa z wych.   ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od Marii i Marka Rychlec                                                              ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Lubaszczuk od bratanicy Barbary z rodz.                                              ks. Piotr Barczyk (Błonie)

Śp. Franciszek Kulig od Jana Mrówki z Wolaków                                                     ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od Anny i Józefa Chryczyk                                           ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od rodz. Bulandów z N. Sącza                                     ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Henryka i Piotra Pierzchała                                    ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Sejudów                                                                               ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od wnuka Andrzeja                                                              ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od prac. Firmy Kryształ w Podegrodziu                                ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od rodz. Piksów z Łącka                                                         Ojciec Józef Redemptorysta

 

Czwartek        10 stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od koleż. i koleg. ze szkoły średniej Krzysztofa z wych.   ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od Pawła Stec z Woli Kosnowej                                                     ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Lubaszczuk od bratowej Grażyny z rodz.                                              ks. Piotr Barczyk (Błonie)

Śp. Franciszek Kulig od Beaty z rodz                                                                         ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od Sabiny i Andrzeja Chryczyk                                    ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Zofii Szczepaniak z Jazowska                                 ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Marcina Anterskiego i Katarzyny Noworolnik       ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Józefy Jarekz rodz.                                                               ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od Aleksandry i Dariusza Błaszczyk                                     ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od prac. Firmy Kryształ w Podegrodziu                                ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od rodz. Mikołajczyków z Tylmanowej                                   Ojciec Józef Redemptorysta

 

Piątek             11  stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od Marii i Kazimierza Łazarz                                            ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od Władysławy i Jacka Potoniec z rodz.                                        ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Franciszek Kulig od Jacka z rodz.                                                                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od Pauliny i Daniela Skopińskich                                ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Kazimierza i Kingi Szczepaniak z rodz.                   ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od rodz. Wyrostków z Zarzecza                                  ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Piotra Jarek zrodz.                                                               ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od Heleny i Józefa Zbozień                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od prac. Firmy Kryształ w Podegrodziu                                ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Bogusławy Kucharskiej z rodz.                                          Ojciec Józef Redemptorysta

 

Sobota                       12 stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od Marka i Grażyny Łazarz                                               .           ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od Katarzyny i Piotra Potoniec                                                       ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Franciszek Kulig od Wojciecha z rodz.                                                               ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od Agaty i Dariusza Kwiatkowskich z rodz.                ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Stanisławy i Wojciecha Biel z rodz. z Jazowska    ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od Anny i Zbigniewa Słabaszewskich                         ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Wiesława Franczyka z rodz.                                                ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od Marii Pietrzak z rodz. z Olszanki                                     ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od szafarzy z Olszanki                                                          ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Dyrekcji i Grona Ped. SP nr 2 w S. Sączu                           Ojciec Józef Redemptorysta

 

Niedziela        13 stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od rodz. Rusnaków z Rzeszowa                                       ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od sąsiadów Małgorzaty i Jacka Owsianka                                               ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Franciszek Kulig od Kingi                                                                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od Wincentego kolegi syna Janusza                          ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od rodz. Drabików                                                       ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od rodz. Walkowskich                                                 ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Barbary i Henryka Kulasik                                                   ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od rodz. Platów z Olszanej                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Ramsów i Owsianków                                                    ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Moniki Tokarz z mężem                                                    Ojciec Józef Redemptorysta