03 cze

Papieska intencja – O zniesienie tortur: Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur,...

20 maj

Papieska intencja – Za ruchy i grupy kościelne - Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną,...

13 maj

Papieska intencja – Za ruchy i grupy kościelne - Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną,...

06 maj

Papieska intencja – Za ruchy i grupy kościelne - Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną,...

29 kw.

Papieska intencja – Za pracowników służby zdrowia. Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i...

22 kw.

Papieska intencja – Za pracowników służby zdrowia. Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i...

15 kw.

Papieska intencja – Za pracowników służby zdrowia. Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i...

08 kw.

Papieska intencja – O kulturę wyrzeczenia się przemocy. Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz...
1 2 3 4