Decyzje Biskupa Tarnowskiego na Wielki Tydzień

Kochani parafianie,

Pragniemy przekazać Wam informacje o zasadach przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia obowiązujących w naszej diecezji. rosimy o zapoznanie się z dekretem ks. Biskupa Andrzeja Jeża. Dekret obowiązuje już od jutra, czyli od soboty, 27 marca.Wskazania na Wielki Tydzień 2021 dla Diecezji Tarnowskiej

Informacja dotycząca soboty:

Godziny spowiedzi nie zostały zmienione, ale w kościele nie może być więcej, niż 40 osób. W związku z tym prosimy, by przygotowywać się do spowiedzi w domu, lub na zewnątrz. Wejście do kościoła będzie tylko od Kaplicy Matki Bożej Bolesnej (od strony Wolaków). Po spowiedzi możliwość przyjęcia Komunii św. Po przyjęciu Komunii św. dajmy możliwość przystąpienia spowiedzi następnym osobom. Zarówno w kościele, jak i na zewnątrz wszystkich obowiązują maseczki (nie przyłbice, albo inne imitacje). W kolejce do spowiedzi i w procesji do Komunii św. zachowujemy odległość 1,5 m.

Informacja dotycząca Niedzieli Palmowej:

Limit osób w kościele – 40 osób. Tego limitu przekroczyć nie możemy, gdyż możemy narazić się na zamknięcie kościoła, a tego byśmy nie chcieli. Będzie możliwość uczestniczenia w nabożeństwach (Msza św., Kalwaryjska Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale) na zewnątrz (mam nadzieję, że pogoda dopisze). Przynosimy palmy do poświęcenia. Zarówno w kościele, jak i na zewnątrz wszystkich obowiązują maseczki (nie przyłbice, albo inne imitacje). W procesji do Komunii św. zachowujemy odległość 1,5 m (w kościele i tak samo na zewnątrz). Uczestniczący w nabożeństwie na zewnątrz kościoła zobowiązani są zachować dystans 1,5 m od siebie.

Niech dni, w których przeżywamy i celebrujemy największe tajemnice naszej wiary będą wypełnione modlitwą i troską o bliźnich. Apelujemy o  roztropność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

Prosimy o modlitwę za nas – waszych duszpasterzy.

O naszych konkretnych decyzjach na następne dni będziemy informować na bieżąco.

Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem, ks. Czesław Noworolnik – Proboszcz