Triduum Paschalne

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa

godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej;

po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.

Wielki Piątek Męki Pańskiej

godz. 8.00 Ciemna Jutrznia

godz. 10.00 adoracja dla dzieci

godz. 15.00 – Łącko i Szczereż – Koronka do Bożego Miłosierdzia, rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego

godz. 17.30 Droga Krzyżowa

godz. 18.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej

po Liturgii Gorzkie żale (3 części) i adoracja do godz. 24.00

godz. 22.00 adoracja – młodzież

Wielka Sobota

godz. 8.00 Ciemna Jutrznia

Święcenie pokarmów od 9.00 do 13.00 co pół godziny. Na Szczereżu poświęcenie pokarmów w kaplicy o godz. 10.00.

Godz. 19.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Godz. 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

godz. 6.00 Procesja Rezurekcyjna a po niej Msza św.

Porządek pozostałych Mszy św. jak w niedzielę

Celebracja Liturgii Wielkiego Tygodnia

WIELKI CZWARTEK

– W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. To dzień, w którym dziękujemy Bogu za ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękujemy, że Jezus pozostał z nami pod postaciami Chleba i Wina, że możemy uczestniczyć we Mszy świętej i przyjmować Go w Komunii świętej. Dziękujemy również za kapłanów, którzy sprawują święte sakramenty, błogosławią, katechizują i modlą się z nami i za nas.

– W Wielki Czwartek nie będzie Mszy świętej rano. Uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.

WIELKI PIĄTEK

– W Wielki Piątek upamiętniamy Mękę i Śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa. O godz. 8.00 wspólna modlitwa Liturgii Godzin – zapraszamy wszystkich. Przez cały dzień będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. Tego dnia nie sprawuje się Mszy Świętej.

– Wszystkie dzieci zapraszamy na adorację o godz. 10.00.

– W Wielki Piątek rozpoczynamy nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego. Koronka do Bożego Miłosierdzia w Łącku i na Szczereżu o godz.15.00.

– Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek Eucharystii. Komunii św. udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej. Celebrację Liturgii Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 17.30 Drogą Krzyżową. Po Drodze Krzyżowej uroczysta Liturgia Wielkiego Piątku ze śpiewem Męki Pańskiej, adoracją Krzyża i Komunią świętą. Na zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Po zakończeniu nabożeństwa zaśpiewamy 3 części Gorzkich Żali. Adoracja do godz. 24.00. Młodzież zapraszamy na adorację od 22.00.

– Zachęcamy wszystkich do oddania czci Jezusowi Ukrzyżowanemu, do odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej. Za pobożną adorację Krzyża od nabożeństwa w Wielki Piątek do liturgii Wielkiej Soboty można zyskać odpust zupełny. Można przynieść także własne krzyże na nabożeństwo. Ofiary składane przy adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej. Zachęcamy do przystrojenia krzyży przydrożnych i krzyży w naszych domach

– Serdecznie prosimy strażaków o wystawienie honorowej warty przy Grobie Pańskim; prosimy dziewczęta z DSM, ministrantów i lektorów o adorację w ciemnicy i przy Grobie według wyznaczonego porządku.

– W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Post ścisły polega na ograniczeniu się do trzech posiłków w ciągu dnia: jeden do syta i dwa lekkie. Do zachowania ścisłego postu zobowiązani są wszyscy wierzący od 18 do 60 roku życia. Abstynencja od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia do śmierci.

WIELKA SOBOTA

– Adorację przy Grobie Pańskim rozpoczniemy o godz. 8.00 modlitwą Liturgii Godzin (brewiarz).

– Poświęcenie pokarmów w kościele w godz. od 9.00 do 13.00 co pół godziny. Na Szczereżu poświęcenie pokarmów w kaplicy o godz. 10.00.

– Zachęcamy nie tylko do przyniesienia koszyczków ze święconką do poświęcenia. Jest to również okazja do modlitwy przy Grobie Pańskim, adoracji Krzyża, a także do rozmowy z dziećmi na temat wiary w Jezusa Zmartwychwstałego. Wykorzystajmy tę okazję, by wyjaśnić dzieciom w co wierzymy.

– Koronka do Bożego Miłosierdzia przed rozpoczęciem celebracji o godz. 19.30.

– Liturgia Wigilii Paschalnej to matka wszystkich liturgii, to najpiękniejsza i najważniejsza Liturgia Kościoła w ciągu roku. Naszą celebrację Liturgii Wigilii Paschalnej rozpoczniemy się o godz. 20.00. Liturgię zakończy uroczysta proklamacja Zmartwychwstania Chrystusa Pana całej naszej parafii i całemu światu. Zachęcamy do przyniesienia paschalików albo świec na Liturgię Wigilii Paschalnej.

 

WIELKANOC

– W Niedzielę Wielkanocną rano procesja wielkanocna z figurą Zmartwychwstałego Chrystusa o godz. 6.00. Prosimy o przygotowanie sztandarów i feretronów. Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej prosimy o zabezpieczenie procesji. Prosimy o udział w procesji w strojach regionalnych. Po procesji Msza św. Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego. Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to największe święto katolickie. Wierzymy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Wierzymy, że tak, jak niewiasty i apostołowie, możemy się z Nim spotkać. Wierzymy, że On jest wśród nas obecny. Niech Jezus będzie za to uwielbiony w naszym życiu!

Celebracja Liturgii Wielkiego Tygodnia