Schola dziecięca

Icon Heading

Schola dziecięca działa od 2013 roku. Skupia dzieci, które swoim śpiewem chcą wielbić Pana. Realizując stwierdzenie św. Augustyna „Kto śpiewa dwa razy się modli” prawie w każdą niedzielę, poprzez swój śpiew, stara się przyczynić do radosnego przeżywania niedzielnej Mszy św. dla dzieci o godz. 12.00. Jest otwarta na wszystkich chętnych, którzy chcieliby w ten sposób troszczyć się o oprawę muzyczną Mszy świętej i nabożeństw dla dzieci. Im liczniejsza grupa tym większa chwała i cześć Jezusowi, dlatego zapraszamy!

Skład Scholki

Icon Heading

Opiekunką scholi jest Pani Anna Muszyńska.

Spotkania

Icon Heading

Próby odbywają się w sali domu katechetycznego w soboty o godz. 10.30.