Trudno dziś ustalić dokładną datę utworzenia Parafii Łącko. Pierwsze pisemne wzmianki na ten temat pochodzą z roku 1252. Prawdopodobnie już wcześniej istniał tu kościół oraz plebania, ale właśnie tą datę przyjmujemy jako rok początkowy. Przez prawie pięć wieków Łącko należało do Archidiecezji Krakowskiej, a od 1785 r. do Diecezji Tarnowskiej.

Parafia początkowo składała się ze wsi: Łącko, Maszkowice, Czerniec, Szczereż, Kicznia, Zagorzyn, Zarzecze, Wolica. Potem dołączyły do nich Zabrzeż, Wola Kosnowa i Wola Piskulina.

Po I wojnie światowej odłączono Wolicę (została przydzielona do parafii w Czarnym Potoku). W latach pięćdziesiątych XX wieku odłączone zostały Wola Piskulina, Wola Kosnowa i Zagorzyn (powstała parafia w Woli Piskulinie). W latach osiemdziesiątych odłączono Zabrzeż i Zarzecze (powstała parafia w Zabrzeży) oraz Kicznię z przysiółkami (powstała parafia w Kiczni).

Obecnie w Parafii Łącko znajdują się cztery wsie: Łącko, Maszkowice, Czerniec, Szczereż i ich przysiółki.

Historia parafii

Icon Heading

Najważniejsze informacje z minionych lat...

1252 – pierwsze pisemne wzmianki o Parafii Łącko, jako własności Bożogrobców z Miechowa. Kościół usytuowany na Łączkach (obecnie ul. Zyndrama, poniżej Urzędu Gminy)

1257 – Bolesław Wstydliwy przekazuje Łącko swojej żonie Kindze

1280 – Kinga oddaje klucz łącki Klasztorowi Klarysek ze Starego Sącza

1502 – pożar pierwszego kościoła i budowa nowego, drewnianego na nowym (obecnym) miejscu

1557 – odnowienie fundacji parafii przez Klaryski

1559 – pożar plebani

1565 – pierwsza wizytacja kanoniczna parafii

1576 – utworzenie przy parafii szkoły, szpitala i schroniska dla bezdomnych

1596 – zaprowadzenie ksiąg metrykalnych, wizytacja kanoniczna

1604 – pożar kościoła, plebani i zabudowań

1608 – wizytacja parafii stwierdzająca istnienie kościoła drewnianego pw. Św. Jana Chrzciciela

20 stycznia 1720 – konsekracja murowanego kościoła (po pożarze kościoła drewnianego ) i powierzenie go opiece Św. Michała Archanioła i Św. Jana Chrzciciela

1782 – kościół otrzymuje ołtarz główny po kasacie Klasztoru Franciszkanów ze Starego Sącza likwidacja cmentarza przykościelnego i utworzenie nowego na obecnym miejscu

1785 – przejście parafii pod zarząd biskupa tarnowskiego budowa wieży kościelnej

1794 – wizytacja kanoniczna przedstawicieli ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

1804 – pożar wnętrza i dachu kościoła

1818 – odnowienie wnętrza kościoła po pożarze

1880 – pokrycie świątyni blachą początek XX w. – powstanie biblioteki i czytelni parafialnej, KSMM, zespołu teatralnego i chóru

1924 – zakup nowych dzwonów (zastępujących stare, zabrane przez władze austriackie) lata 30-te XX w. – rozbudowa kościoła do obecnej postaci

1966 – uroczyste obchody 1000-lecia Chrztu Polski

1987 – pielgrzymka Jana Pawła II na Ziemię Tarnowską

lata 80-te i 90-te XX w. – odnowienie kościoła wewnątrz i na zewnątrz, budowa kaplicy w Szczereżu i nowego Domu Parafialnego

1999 – pielgrzymka Jana Pawła II do Starego Sącza – kanonizacja Bł. Kingi beatyfikacja Celestyny Faron z Zabrzeży (zakonnicy zamordowanej w okresie II wojny światowej)

2000 – nawiedzenie Parafii Łącko przez Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, obchody Roku Jubileuszowego

 

Proboszczowie

Icon Heading

XIX-XX wiek

1775-1804 – ks. Wojciech Mroziński

1806-1820 – ks. Franciszek Wojtarowicz (odnowił kościół po pożarze z 1804 r.)

1820 1844 – ks. Kasper Czekajski (odbudował plebanię po dwóch kolejnych pożarach, zakładał sady, zapoczątkował prowadzenie kroniki parafialnej)

1844-1868 – ks. Maciej Szaflarski (szerzył sadownictwo wśród parafian)

1868-1897 – ks. Tomasz Korab Pociłowski (zainicjował pokrycie kościoła blachą, położenie posadzki w kościele, remontowałplebanię, był komisarzem sanitarnym okręgu nowosądeckiego w czasie epidemii cholery)

1898-1923 – ks. Jan Piaskowy (popularyzował sadownictwo i wzorowe gospodarowanie na roli, organizował Kółka Rolnicze i Kasę Stefczyka na terenie Łącka, wybudował Dom Ludowy, szerzył oświatę i czytelnictwo, walczył z alkoholizmem)

1923-1972 – ks. Józef Put (rozbudował kościół, dwukrotnie instalował nowe dzwony po zarekwirowaniu starych przez Austriaków i Niemców, organizował parafialne obchody 1000-lecia Chrztu Polski)

1972-1984 – ks. Paweł Tyrawski (popularyzował kult Matki Bożej, rozpoczął starania o budowę kaplicy w Szczereżu)

1984-2013 – ks. Józef Trzópek

2013-2018 – ks. Janusz Paciorek

2018 –   ks. Jacek Miszczak