Informacje podstawowe

Icon Heading

Parafialny Oddział CARITAS

Parafialny Oddział Caritas – to przede wszystkim przez niego Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc.

Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, z której nie potrafią wyjść o własnych siłach. Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:

 1. mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez: 
  a) zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia 
  b) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp. 
  c) uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego.
 2. stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
 3. przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;
 4. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;
 5. prowadzenie stałej formacji swoich członków;
 6. współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;
 7. współpraca z Zarządem Caritas.

 

Skład

Icon Heading

Działalnością Parafialnego Oddziału Caritas kieruje Zarząd, który stanowią: przewodniczący (proboszcz, albo wskazany przez niego kapłan), zastępca (z reguły osoba świecka lub siostra zakonna), sekretarz, skarbnik, członkowie zwyczajni.

Opiekunem Parafialnego Oddziału Caritas jest ksiądz Włodzimierz Chwałek.

Spotkania

Icon Heading

Tekst