Godziny otwarcia

Icon Heading

Kancelaria pracuje w poniższych godzinach

od poniedziałku do soboty: 8.00-9.00, oraz po Mszy św. wieczornej

W sprawach koniecznych o każdej porze. 

W niedziele i święta kancelaria nieczynna!

sakramenty święte

Icon Heading

przydatne informacje

Chrzest Święty

Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. o godzinie 12:00 w każdą niedzielę. Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym. Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych. Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka). Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice. Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata. Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła, a nie telewizyjnych bohaterów i gwiazd seriali. Pamiętajmy o rocznicach chrztu św. Czymś chwalebnym jest zamówienie Mszy św. i przystąpienie do spowiedzi i Komunii św. w dniu rocznicy przyjęcia tego Sakramentu.

Rodziców dziecka, które ma zostać ochrzczone, jak również rodziców chrzestnych zapraszamy do udziału w katechezie przedchrzcielnej, która ma miejsce w naszej parafii w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 19:00 w domu katechetycznym.


Bierzmowanie

Przygotowanie do tego Sakramentu odbywa się w naszej Parafii w oparciu o Diecezjalny Program Przygotowania Do Sakramentu Bierzmowania.

 W OCZEKIWANIU NA DUCHA ŚWIĘTEGO program obowiązujący w Diecezji Tarnowskiej ad experimentum w roku szkolnym 2018/2019 opracowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

PROGRAM RAMOWY

Klasa siódma (przygotowanie dalsze):

  1. W szkole – przygotowanie do egzaminu z wiedzy religijnej na podstawie nowego Katechizmu dla bierzmowanych, zwieńczone egzaminem.
  2. W parafii – udział w pierwszych piątkach miesiąca.

 Klasa ósma i III gminazjum (przygotowanie bliższe):

  1. W szkole – cykl siedmiu katechez okolicznościowych przygotowujących do comiesięcznego spotkania w parafii (celebracji).
  2. W parafii – cykl siedmiu celebracji przygotowujących do sakramentu bierzmowania.

Terminy spotkań: trzeci czwartek miesiąca w godz. 16:00-17:00.

Wrzesień – 20 września

Październik – 18 października

Listopad – 15 listopada

Grudzień – 20 grudnia

Luty – 21 luty

Marzec – 21 marca

Kwiecień – w Wielki Piątek

 3. Triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania (przygotowanie bezpośrednie). Trzy dni spotkań przed datą udzielenia Sakramentu Bierzmowania.

 4. Diecezjalne Dziękczynienie za przyjęty sakrament bierzmowania – 11 czerwca 2019

 5. Formacja rodziców – osobne spotkania połączone z konferencjami tylko dla rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania (trzy spotkania w roku).

 

Sakrament Pokuty

Z Sakramentu Pokuty w naszej parafii można skorzystać w czasie różnych nabożeństw.

Kapłani dostępni są w konfesjonale w dni powszednie pół godziny przed mszą św. poranną (od godz. 6:00) i godzinę przed mszą św. wieczorną (od godz.17:00). Ponadto jest okazja do Spowiedzi z okazji świąt, rekolekcji, itp.


Comiesięczne spowiedzi z okazji I piątku:

  • dla dzieci klas III — VI w środy przed I piątkiem od godz. 17.00 
  • dla młodzieży z klasy VII i gimnazjum w czwartki przed I piątkiem od godz. 17.00 
  • dla starszych w I piątki od godz. 17.00 
  • dla młodzieży licealnej, studentów i młodzieży starszej podczas czuwań modlitewnych które są w każdy I Piątek o godz. 19.30 (z wyjątkiem listopada, oraz miesięcy wakacyjnych)


Namaszczenie Chorych

Tego Sakramentu udzielamy podczas Nabożeństw dla chorych. Czynimy to trzy razy w roku: 11 lutego, w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych. Kapłani udzielają też tego sakramentu co jakiś czas odwiedzając chorych przy okazji pierwszego piątku. Na przyjście kapłana prosimy przygotować: biały obrus, postawić krzyż na stole i wodę święconą oraz zapalić świece. Do chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci udajemy się w każdej chwili. Według przepisów prawa kanonicznego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać. Prosimy rodziny, w których chorują osoby, aby zadbały o życie sakramentalne swoich bliskich i zgłosiły kapłanowi, aby odwiedzał ich przy okazji pierwszego piątku.


Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść akt zgonu zmarłego z USC oraz dokument przeznaczony dla administracji cmentarza. Nasz udział w pogrzebie niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne. Dlatego podczas konduktu żałobnego starajmy się modlić i śpiewać, a nie tylko być widzami. Nie rozmawiajmy w czasie prowadzenia ciała do kościoła, i w czasie odprowadzania na cmentarz. Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Spowiedzi św. W czasie każdego pogrzebu podczas różańca w konfesjonale jest kapłan – szczególnie dla tych którzy przyjeżdżają z daleka.
Zamawiając nekrolog zmarłego w Zakładzie Pogrzebowym prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych zmarłego. Starajmy się wszyscy na pogrzebie przystąpić do Komunii św., i ofiarować Ją za zmarłego. Wielu z was, (a przyjmuje się ten zwyczaj coraz powszechniej) zamawia Msze św. za zmarłych. Można to uczynić w zakrystii u Pana Kościelnego. To piękny gest pamięci i pomocy zmarłym. Podczas pogrzebu zbierana jest ofiara na tacę. Przeznaczona jest ona na pomoc osobom potrzebującym w naszej parafii prowadzoną przez Parafialny Oddział Caritas.

Małżeństwo

Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.
Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu po uprzednim umówieniu się z Księdzem Proboszczem. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.
Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.
Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.
Małżonkom, którzy urządzają wesele bez alkoholu ks. Biskup udziela specjalnego błogosławieństwa.
Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Czymś chwalebnym jest zamówienie Mszy św. i przystąpienie do spowiedzi i Komunii św. w dniu rocznicy przyjęcia tego Sakramentu.

Na spotkanie z Księdzem Proboszczem na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu:
1. Dowody osobiste
2. Świadectwa chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią w Łącku)
3. Rok I Komunii Św.
4. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej
6. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej
7. Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu :
1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
2. Poradnia Rodzinna
3. Dzień Skupienia
4. Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze)
5. Nazwiska świadków i dokładne adresy
6. Kartki od Spowiedzi – w dniu ślubu

Spotkania dla narzeczonych w Poradni Rodzinnej (dom katechetyczny):
I spotkanie: w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00
II spotkanie: w pierwszy piątek kolejnego miesiąca o godz. 18.30
III spotkanie: w czwartą niedzielę miesiąca (po dniu skupienia) ok. godz. 17.00
Dzień skupienia dla narzeczonych: w czwartą niedzielę stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada o godz. 14.30 w Domu Katechetycznym w Łącku.
Ofiara na rzecz Poradni Rodzinnej wynosi 40 zł.


Kapłaństwo

“Jeśli kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”

Jeżeli w swym sercu słyszysz głos Bożego powołania…
Jeżeli chcesz poświęcić swoje życie, aby służyć Kościołowi, głosząc Dobrą Nowinę w naszej diecezji i na całym świecie…
Nie zwlekaj! Skontaktuj się z Księdzem Katechetą lub Księdzem Proboszczem!