Spowiedź

Icon Heading

Z Sakramentu Pokuty w naszej parafii można skorzystać w czasie nabożeństw. Zawsze jest też dostępny ksiądz w konfesjonale pół godziny przed mszą św. poranną i godzinę przed mszą św. wieczorną. Ponadto okazja do Spowiedzi z okazji świąt, rekolekcji, itp.

Całe Pismo św. mówi o miłosnej relacji Boga i człowieka. Słowo konfesjonał pochodzi od łacińskiego confessio, czyli wyznaję. Zdarza się, że pojmujemy to wyznanie jednostronnie. Spowiedź tak naprawdę jest zderzeniem się dwóch wyznań: Jezusa, który mówi: ja cię tak kocham, że moja miłość jest większa niż twój grzech i mojego odkrycia w prawdzie swojej grzeszności. Przychodzę, bo chcę w tej miłości Pana Boga się odnaleźć. Powrót do łaski jest świętem. Człowiek, który przez grzech widzi śmierć, przez łaskę zaczyna widzieć życie, bo właśnie miłość je niesie ze sobą.

Spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty jest spotkaniem człowieka z lekarzem dusz. Człowiek staje w całej prawdzie przed Bogiem, by wyjawić Mu to, co go boli. Pytając o grzech należy się zastanowić, czy to, co robię, pochodzi z miłości i do miłości prowadzi. W sakramencie pojednania chodzi zatem o miłość i odbudowanie kredytu zaufania, jaki otrzymaliśmy od Boga na chrzcie świętym.