Informacje podstawowe

Icon Heading

     Duszpasterska Rada Parafialna to grupa osób, duchownych i świeckich, której zadaniem jest służenie radą i pomocą ks. Proboszczowi w kierowaniu parafią. To szczególne zaangażowanie w życie parafii wynika z prawdziwej i głębokiej troski o dobro całej wspólnoty parafialnej, zarówno w wymiarze widzialnym jak i duchowym. Radzie Parafialnej przewodniczy ks. Proboszcz, a jej skład tworzą parafianie mianowani z urzędu (przez ks. Proboszcza) oraz wybrani przez wiernych parafii w wyborach.

Skład Rady

Icon Heading

 ADAMCZYK Krzysztof (Łącko)
• BARAN Józef (Łącko)
• CIDYŁO Ewa (Łącko)
• FARON Bogusława (Szczereż)
• KOTAS Czesław (Czerniec)
• LIPIEŃ Marek (Łącko)
• MAMALA Bogusław (Łącko)
• PIKSA Wojciech (Czerniec)
• SZCZODROWSKI Piotr (Łącko)
• TALAR Ryszard (Czerniec)
• WANDAS Piotr (Maszkowice)
• ZAURSKA Krystyna (Szczereż)

Do Rady Parafialnej z urzędu powołani są również:

• ks. Czesław Noworolnik – proboszcz
• księża wikariusze
• siostra przełożona domu Sióstr Służebniczek w Łącku
• DUDA Rozalia – prezes Zarządu Oddziału Akcji Katolickiej w Łącku
• ZBOZIEŃ Maria – prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Łącku

Spotkania

Icon Heading

Tekst