Wielki Tydzień w naszej parafii

 

Planowany porządek celebracji Wielkiego Tygodnia

(Tak planujemy, ale wszystko może się zmienić w zależności od kolejnych decyzji władz)

 

Limity obowiązujące od wczoraj w naszym kościele (40 osób)
i w kaplicy na Szczereżu (12 osób) sprawiają, że wierni będą mieli utrudniony dostęp do uczestnictwa w celebracji największych tajemnic naszej wiary. Nie możemy narażać się na zamknięcie kościoła, dlatego pozostaje możliwość uczestniczenia w nabożeństwach (Msza św., Kalwaryjska Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwa Triduum Paschalnego) na zewnątrz. Na Triduum Paschalne zostanie zainstalowany telebim, który umożliwi pozostającym na zewnątrz włączenie się we wspólną celebrę. Realizacja naszych planów zależeć będzie od tego, czy potrafimy ściśle zachować zasady epidemiologiczne (dystans, maseczki, dezynfekcja). W związku bardzo prosimy o podporzadkowanie się obowiązującym w naszym kościele zasadom. Prosimy także o zwracanie uwagi wszystkim, którzy nie mają zwyczaju stosowania się do zarządzeń.

Prosimy, by w czasie Triduum paschalnego nie parkować samochodów na parkingu od strony plebanii. Parkując np. na parkingu koło cmentarza będzie trzeba zrobić parę kroków więcej, ale podejmijmy tę ofiarę, aby umożliwić większej liczbie osób udział
w liturgii Wielkiego Tygodnia. Chcemy w tym miejscu ustawić krzesła
i telebim.

Przypominamy, że zarówno w kościele, jak i na zewnątrz wszystkich obowiązują maseczki (nie przyłbice, albo jakieś inne imitacje). Uczestniczący w nabożeństwie na zewnątrz kościoła zobowiązani są także zachować dystans 1,5 m od siebie. Będziemy chcieli przygotować możliwość siedzenia. Krzesła będą wyznaczały miejsca, które można zajmować przestrzegając limitów. W procesji do Komunii św. także prosimy o zachowanie odległości 1,5 m (w kościele
i na zewnątrz). Takie same zasady obowiązują w Łącku i na Szczereżu.

Przy wejściu do kościoła (w tych dniach będzie otwarte tylko jedno wejście) będą wystawione kartoniki w liczbie 40. Brak kartoników w koszyczku będzie oznaczać, że nie ma już miejsca w kościele. W takiej sytuacji zapraszamy do uczestnictwa na zewnątrz. Będziemy wychodzić z Komunią św. także na zewnątrz.

Miejmy w tych dniach oczy i serca otwarte na bliźnich. Pamiętamy
o chorych i samotnych, a gdy będzie taka potrzeba nie zwlekajmy
z wezwaniem kapłana z sakramentami świętymi.

Apelujemy, by okazywać sobie życzliwość, serdeczność i pomagać sobie w przetrwaniu tego trudnego czasu.

 

 

WIELKI CZWARTEK

 

Pamiątka Ostatniej Wieczerzy. Dzień, w którym dziękujemy Bogu za ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękujemy, że raczył pozostać z nami pod postacią Chleba i Wina, że możemy uczestniczyć we Mszy świętej i przyjmować Go w Komunii świętej. Dziękujemy również za kapłanów, którzy sprawują święte sakramenty, błogosławią, katechizują i modlą się z nami i za nas.

W Wielki Czwartek nie będzie Mszy świętej rano. O godzinie 7.00 celebracja wspólnotowa Liturgii Godzin w kościele.

Uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się
o 18.00. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 24.00. Na Szczereżu Msza Święta o 17.00.

 

 

WIELKI PIĄTEK

 

Upamiętniamy w tym dniu Mękę i Śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Rozpoczniemy ten dzień o godz. 7.00 wspólną modlitwą Liturgii Godzin, na którą zapraszamy siostry zakonne, oraz wszystkich, którzy chcą w ten sposób uczcić cierpiącego Jezusa. Przez cały dzień będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. Tego dnia nie sprawuje się Mszy Świętej. Przychodząc na adorację pamiętajmy, by umożliwić adorację także innym. Pamiętając o limitach czekajmy w skupieniu modlitewnym na zewnątrz na swoją kolej.

Dzieci zapraszamy na adorację Pana Jezusa o godz. 10.00, podczas której będą mogły ofiarować Mu swoją jałmużnę zbieraną do skarbonek.

W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia.

Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia w Łącku i na Szczereżu o godz.15.00.

Uroczystości Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 17.30 Drogą Krzyżową. Po Drodze Krzyżowej liturgia Wielkiego Piątku
z czytaniem Męki Pańskiej, adoracją Krzyża i Komunią świętą.
Na zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu. Adoracja do 24.00
Młodzież zapraszamy na adorację od 22.00. Na Szczereżu początek liturgii Wielkiego Piątku o 17.00.

Nie będzie możliwości ucałowania krzyża przez wszystkich, dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy do oddania czci Jezusowi Ukrzyżowanemu poprzez przyniesienie i ucałowanie własnego krzyża (np. tego z bierzmowania, albo tego, który wisi w naszym domu). Za pobożną adorację Krzyża od nabożeństwa w Wielki Piątek do liturgii Wielkiej Soboty można zyskać odpust zupełny. Prosimy o przyniesieni własnych krzyży na nabożeństwo. Ofiary składane przy adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej.

Serdecznie prosimy strażaków o wystawienie honorowej warty przy Grobie Pańskim; DSM, ministrantów i lektorów o adorację w ciemnicy i przy Grobie według wyznaczonego porządku.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Post ścisły polega na ograniczeniu się do trzech posiłków w ciągu dnia: jeden do syta i dwa lekkie. Do zachowania ścisłego postu zobowiązani są wszyscy wierzący od 18 do 60 roku życia. Abstynencja od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia do śmierci.

 

WIELKA SOBOTA

 

Adorację w Grobie Pańskim rozpoczniemy o godz. 7.00 modlitwą Liturgii Godzin (brewiarz). Na Liturgię Godzin zapraszamy siostry zakonne, oraz wszystkich wiernych.

Poświęcenie pokarmów na parkingu wokół kościoła w godz. od 9.00 do 13.00 co pół godziny. Na Szczereżu poświęcenie pokarmów na placu wokół kaplicy o 10.00. Po poświęceniu w kościele będzie rozdawana Komunia Święta dla wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w celebracji Wigilii Paschalnej i będą się łączyć duchowo z celebracją.

Zachęcamy nie tylko do przyniesienia koszyczków ze święconką do poświęcenia. Jest to również okazja do modlitwy przy Grobie Pańskim, a także do rozmowy z dziećmi na temat wiary w Jezusa Zmartwychwstałego. Wykorzystajmy tę okazję, by wyjaśnić dzieciom, co stało się w te święte trzy dni i dlaczego są one dla nas tak ważne. Przychodząc na święcenie, a potem na adorację przy grobie pamiętajmy, by umożliwić adorację także innym. Pamiętając o limitach czekajmy w skupieniu modlitewnym na zewnątrz na swoją kolej.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00. Na zakończenie liturgii procesja rezurekcyjna ku uczczeniu Chrystusa Zmartwychwstałego. Na Szczereżu o godz. 19.00. Procesja rezurekcyjna w takim zakresie, w jakim umożliwią przepisy odbędzie po Liturgii Wigilii Paschalnej.

 

WIELKANOC

 

W niedzielę rano procesja wielkanocna z figurą Zmartwychwstałego Chrystusa przed pierwszą Mszą św. o godz. 6.30. Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego.

Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – to największe święto katolickie. Jezus umarł za nas wszystkich na krzyżu. Wierzymy, że zmartwychwstał i żyje. Wierzymy, że tak, jak niewiasty i apostołowie, możemy się z Nim spotkać. Wierzymy, że On jest wśród nas obecny. Niech Jezus będzie za to uwielbiony w naszym życiu!