Saletyńskie Spotkania Młodych w Dębowcu – zapisy

Zapraszamy młodzież od 15 roku życia na Saletyńskie Spotkania Młodych w Dębowcu koło Jasła w dniach 8-12 lipca. Koszt 210 złotych (200 złotych uczestnictwo + 10 zł dojazd tam i z powrotem). Zapisy wraz z wpłatą u księdza Pawła do 20 czerwca.