Rewitalizacja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku przystąpiła do realizacji projektu: Modernizacja i dostosowanie domu katechetycznego na cele społeczno-kulturalne.

Głównym celem projektu jest Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych poprzez modernizację obiektu domu katechetycznego, dzięki kształtowaniu przyjaznych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji i pozytywnym zachowaniom społecznym oraz zaspokajaniu potrzeb społecznych w zakresie dostępności do zajęć integracyjnych, kulturowych, profilaktycznych dla mieszkańców wsi Łącko.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Oś 11: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2: Odnowa obszarów wiejskich

Wartość dofinansowanie z UE: 977 359, 37 zł