Przygotowanie do Uroczystości Świętego Józefa

Dzisiaj kolejne przesłanie – tym razem od pracującego na Ukrainie o. Marka Roztkowskiego (OMI):