Pożegnanie Księdza Arkadiusza

15 sierpnia 2021 r. w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w czasie Mszy Św. na Górze Zyndrama dziękowaliśmy Panu Bogu za 3-letnią posługę w naszej parafii ks. Arkadiusza Pisarczyka. Ks. Arkadiusz otrzymał od ks. Biskupa nową misję i będzie pracował od września w parafii św. Idziego Opata w Zakliczynie. Ks. Arkadiuszowi dziękujemy za gorliwą służbę w naszej wspólnocie parafialnej. Za ofiarną posługę sakramentalną i dbałość o liturgię; za serce i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą; za zaangażowanie w kancelarii parafialnej i w życie naszej wspólnoty kapłańskiej; dziękujemy za świadectwo modlitwy oraz żywy, aktualny i inspirujący przekaz Słowa Bożego. Dziękujemy za gorliwą realizację swojego powołania kapłańskiego. Życzymy ks. Arkadiuszowi światła Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej w służbie Jezusowi Chrystusowi i Jego owieczkom na kolejnej placówce. Życzymy, aby rozwijał wszystkie swoje talenty. Nasze podziękowania wypowiedzieliśmy także pod adresem Sióstr Służebniczek. Dziękujemy s. Helenie Kurdziel za troskę o piękno naszego kościoła i o czystość szat liturgicznych i bielizny ołtarzowej. S. Halinie Raczkiewicz dziękujemy za pomoc w kościele i modlitewne wspieranie naszej parafii.