Parafialna Rada Duszpasterska

Oto skład naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Papier firmowy

Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się kandydować i wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. Liczba osób w Radzie z konieczności jest ograniczona i nie wszyscy kandydujący znaleźli się w składzie nowej Rady. Fakt, że zostali zauważeni i wskazani w zgłoszeniu jest dla ks. Proboszcza wskazówką, że będzie można skorzystać z ich gotowości do podjęcia odpowiedzialności za całą wspólnotę parafialną w różnych momentach życia parafii w innej formie. Prosimy o modlitwę za wszystkich członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej kończącej kadencję i za członków Rady obejmujących posługę.