Ogłoszenia parafialne – Niedziela Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021

Aby pobrać plik PDF – kliknij link: 

Intencja powszechna (podstawowe prawa): Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc
o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Intencja parafialna: Módlmy się za młodzież, która w sobotę przyjmie sakrament bierzmowania.

 1. Przeżywamy II Niedzielę Wielkanocną czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to patronalne święto Caritas Diecezji Tarnowskiej i naszej parafialnej Caritas. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Członkom naszego Parafialnego Zespołu Caritas i Szkolnego Koła Caritas składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego w posłudze dla potrzebujących, w życiu osobistym i rodzinnym. Modlitwą obejmujemy także wszystkich zaangażowanych w pomoc potrzebującym z naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także wszystkich, którzy swoimi ofiarami materialnymi i modlitwą wspierają potrzebujących. Pamiętajmy o uczynkach miłosierdzia względem duszy i względem ciała nie tylko w Tygodniu Miłosierdzia. Pomyślmy, jak możemy praktykować miłosierdzie w najbliższym otoczeniu – np. wobec sąsiadów. Pan Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Z okazji Święta Miłosierdzia za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum można zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Dzisiaj o godzinie 15.00 zapraszamy do kościoła na „Godzinę Miłosierdzia”.
 1. Członków naszego Parafialnego Koła Caritas zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w poniedziałek o godz. 18.00. Po Mszy św. spotkanie w Domu Katechetycznym.
 1. Dzisiejsza zbiórka do puszek przeznaczona jest na potrzeby naszej Diecezjalnej i parafialnej Caritas.
 1. Następna niedziela to Niedziela Biblijna.
 1. W sobotę, 17 kwietnia 2021 r. Msza Święta połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. W związku z obowiązującymi obostrzeniami, został ustalony następujący porządek uroczystości: 15.30 – uczniowie kl. 8a z Łącka i kl. 8 z Maszkowic; godz. 18.00 – uczniowie kl. 8b z Łącka i kl. 8 ze Szczereża. Terminy spotkań w czasie Triduum przed Bierzmowaniem (na które to zapraszamy Kandydata wraz z Rodzicem/Rodzicami) odbędą się w następującym porządku:
  – kl. 8a (Łącko) i kl. 8 (Maszkowice): 14 kwietnia (środa), godz. 19.00 i 16 kwietnia (piątek), godz. 19.00 (spowiedź);
  – kl. 8b (Łącko) i kl. 8 (Szczereż): 15 kwietnia (czwartek), godz. 19.00 i 16 kwietnia (piątek), godz. 19.30 (spowiedź).
  Pamiętajmy w modlitwach o kandydatach i ich rodzinach.
 1. Pamiętajmy, że wciąż obowiązują dotychczasowe ograniczenia (40 osób w kościele i 12 w kaplicy na Szczereżu). Prosimy, by ustąpić pierwszeństwa w kościele i kaplicy osobom, które zamawiały intencję i starszym. Ustąpienie komuś miejsca w kościele może być w tym trudnym czasie czynem miłosierdzia. Pamiętajmy, że nikt nikogo nie pozbawia możliwości uczestnictwa we Mszy św. Można to uczynić pozostając na zewnątrz kościoła. Tam także kapłani wychodzą z komunią św.. Prosimy o zrozumienie aktualnej sytuacji i o zachowywanie się w duchu miłości bliźniego. Naprawdę my – duszpasterze – mamy wystarczająco dużo zajęć duszpasterskich i nie chcemy tracić czasu na indywidualne tłumaczenie rzeczy, które powinny być oczywiste dla wszystkich. Prywatne poglądy zostawmy w domu. W kościele za utrzymanie zasad i bezpieczeństwo wszystkich odpowiedzialny jest osobiście ks. Proboszcz – wobec biskupa i władz. W naszej parafii przestrzegamy zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych, przestrzegamy aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, zachowujemy dystans społeczny, zakrywamy usta i nos oraz stosujemy dezynfekcję.
 1. Zbiórka kandydatów na ministrantów w środę o 14.50.
 1. Zachęcamy do lektury prasy religijnej. W najnowszym wydaniu „Gościa Niedzielnego” obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezus oraz akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa.
 1. Przekazujemy i gorąco popieramy Apel Wójta Gminy Łącko, Pana Jana Dziedziny. Pan Wójt apeluje: Zwracam się z gorącą prośbą i apelem o niewypalanie traw. Proceder ten nasilający się od lat, zwłaszcza w okresie wiosennym nie tylko nie ma żadnych racjonalnych uwarunkowań, ale jest wręcz szkodliwy i niebezpieczny. Oprócz niszczenia cennych przyrodniczo siedlisk różnego rodzaju roślin i zwierząt stwarza bardzo realne zagrożenie dla mienia i niejednokrotnie też ludzkiego życia. Z roku na rok rośnie obciążenie naszych druhów OSP akcjami gaszenia takich pożarów, co pociąga również za sobą niebagatelne koszty. Bez wspólnego i odpowiedzialnego podejścia Nas wszystkich do tego problemu może kiedyś dojść do niepotrzebnej tragedii, której byliśmy blisko w ubiegłym roku w jednej z naszych miejscowości.
 1. Koło Pszczelarzy Łącko, pszczelarze niezrzeszeni, ale także my – duszpasterze – apelujemy do wszystkich parafian – sadowników i rolników, by opryskiwali sady i pola dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, po ustaniu lotów pszczół. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów i spowodowanie zatrucia zapylaczy to nie tylko straty w uzyskiwanym od pszczoły miodnej miodzie, pyłku, wosku i wielu innych bezcennych produktów będących często bezcennym lekarstwem, ale przede wszystkim poważne straty gospodarce związane z obniżeniem plonu i mniejszą jego jakością. Dlatego pamiętajmy o tym, że biorąc do rąk dorodne jabłko czy inny owoc, jego obecność na naszym stole zawdzięczamy w dużej mierze niestrudzonym w swej pracy pszczołom i innym zapylaczom. Znane jest powszechnie powiedzenie, że gdy zabraknie pszczół, ludzkość nie przeżyje więcej niż 4 lata. Oby nikt z nas nie przyczynił się do takiej tragedii.
 1. Dziękujemy Panu Antoniemu Potońcowi z Czerńca za wykonanie przykrywek chroniących hostie przed podmuchami wiatru, które ułatwiają udzielanie komunii św. na zewnątrz.
 1. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na cele inwestycyjne i funkcjonowanie parafii. Bóg zapłać także za wszystkie ofiary składane w kopertach i na konto parafialne:

Ofiary na cele inwestycyjne: Łącko nr: 203, 451, 462, 677, 742; Maszkowice nr: 171, 240.

Ogrzewanie: Szczereż nr: 140;

Kwiaty: Łącko nr: 359, 462, 772; Szczereż nr: 35;

 

 1. Zapowiedzi przedślubne. W najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Dominik Łukasz POGWIZD ze Szczereża i Ewelina Natalia PORĘBA z Czarnego Potoku (3);

Paweł KOŻUCH z Wielogłów i Kinga PYRDOŁ z Łącka (2);

Kamil GRZYBACZ z Podwilka i Sabina Maria FILIPOWICZ z Łącka (2);

Sylwester SZCZYRBA z Maszkowic i Marena MATUSIK z Maszkowic (2)

Konrad MAJEWSKI z Łącka i Jadwiga MAŚLANKA z Piwnicznej Zdroju (1).

Prosimy o modlitwę o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych. Jeśli ktoś zna okoliczności, które mogą być przeszkodą do zawarcia tego małżeństwa, prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

 1. Intencje pogrzebowe:

– śp. Barbara Nowak              14.04-27.05 (bez niedziel)                 ks. Bartłomiej Pałys (Warszawa)