Ogłoszenia parafialne – 17. Niedziela zwykła – 26.07.2020

 

 

Intencja ogólna: lipiec: za współczesne rodziny, aby były wspierane miłością, szacunkiem i radą;

sierpień: za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarze, rybacy i ich rodziny.

Intencja parafialna: za wszystkich uzależnionych od alkoholu o nawrócenie i uzdrowienie i za rodziny alkoholików

     o potrzebne łaski; o zachowanie od koronawirusa.

 

 • Przeżywamy dziś 17 Niedzielę zwykłą. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne w naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialność za swoją parafię i wspierają jej działalność. Parafia w ostatnim czasie musiała z własnych środków sfinansować projekt budowlany dla celów Rewitalizacji Sali Teatralnej w Domu Katechetycznym i ekspertyzę zabezpieczenie p.poż. Domu Katechetycznego. To koszty odpowiednio: 51.600 zł i 12.300 zł. Z własnych środków będziemy musieli sfinansować projekt budowlany wymagany do wymiany dachu to koszt rzędu 50 tysięcy zł. Jak z pewnością zauważyliście prace rewitalizacyjne w naszym Domu Katechetycznym przebiegają w szybkim tempie. W tym czasie zakończono prace związane z rozbiórkowe i podstawowe prace murarskie. W trosce o bezpieczeństwo postanowiliśmy w najbliższym czasie całkowicie wyłączyć z użycia cały Dom Katechetyczny. Wszystkie próby i spotkania grup mogą odbywać się w sali Caritas pod plebanią. Wszystkich korzystających prosimy o kontakt z dyżurnym duszpasterzem w celu koordynacji spotkań. Możliwość ponownego korzystania z Domu Katechetycznego zostanie ogłoszona niezwłocznie po zakończeniu prac murarskich.

 

 • Dzisiaj, z racji wczorajszego wspomnienia św. Krzysztofa, po każdej Mszy świętej odbywa się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Pamiętajmy, że to błogosławieństwo nie działa w sposób magiczny, dlatego Pan Bóg oczekuje od nas odpowiedzialności w korzystaniu z drogi, zachowywania przepisów, Dziesięciu Przykazań i Przykazania miłości Boga i bliźniego. Pamiętajmy także o modlitwie przed i zakończeniu podróży.

 

 • Ponieważ dzisiaj jest więcej korzystających z naszych parkingów pragniemy przypomnieć, że parkować można jedynie na miejscu parkingowym. Prosimy kategorycznie, by nie wjeżdżać kołami na trawniki. Prosimy także, aby nie parkować na terenie plebanii. Chociaż teren nie jest jeszcze odgrodzony bramą, to jednak nie jest to teren parkingu. W waszych domach także nikt na podwórko nie wjedzie, chociaż brama jest otwarta. Prosimy także nie zastawiać bram od garażów i drogi wyjazdowej z plebanii. Musimy mieć możliwość wyjazdu do kaplicy na Szczereżu i – jeśli zajdzie taka konieczność – do chorego, który wzywa kapłana. Parkując myślmy nie tylko o sobie, ale także o innych.

 

 • Dzisiaj o godzinie 14.30 w kościele rozpocznie się „dzień skupienia dla narzeczonych”.

 

 • W tym tygodniu rozpoczyna się sierpień, który od wielu lat jest tradycyjnie miesiącem modlitwy, abstynencji i wynagradzania Bogu za grzechy alkoholizmu. Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich Parafian o dar modlitwy i umartwienia ofiarowane za tych, którzy nadużywają alkoholu. Pamiętajmy o modlitwie za wszystkich uzależnionych od alkoholu i za ich rodziny. Wielkim darem dla tych, którzy pragną wyjść z nałogu jest abstynencja, czyli dobrowolne powstrzymanie się od spożycia napojów alkoholowych ofiarowana właśnie za uzależnionych. Przypominamy, że w kancelarii parafialnej jest Księga Trzeźwości, w której można zapisać swoje postanowienie powstrzymania się od alkoholu. Wielu ludziom to bardzo pomaga i motywuje do abstynencji, a przez to być może ratuje ich życie. Można także wpisywać swoje zobowiązania do księgi próśb i łask wystawionej przez obrazem bł. siostry Celestyny. Miejmy oczy otwarte w sąsiedztwie i chciejmy wspierać te rodziny, które zmagają się z problemem alkoholowym któregoś z członków rodziny. Nie bądźmy obojętni na dramat, jaki często rozgrywa się tuż obok nas. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy Tekst apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

 

 • W ciągu tego tygodnia będziemy przeżywać:

– w środę – św. Marty;
– w piątek – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
– w sobotę – św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dokt. Kościoła

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Do życzeń dołączamy modlitwę.

 

 • Najbliższa sobota to także I sobota miesiąca, a więc dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy do modlitwy także wszystkie mamy w stanie błogosławionym i małżeństwa proszące o dar potomstwa. Po Mszy świętej rano i na zakończenie adoracji wieczorem będzie udzielane błogosławieństwo dla mam oczekujących narodzin swoich dzieci. Tego dnia o 19.00 w Sali Caritas pod plebanią katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które w najbliższym miesiącu przyjmą sakrament chrztu świętego.

 

 • Przypominamy, że Kancelaria parafialna czynna jest codziennie rano od 8.00-9.00 i wieczorem po Mszy św. o 18.00. W sprawach nagłych oczywiście w każdym czasie. Prosimy o korzystanie z numeru telefonu komórkowego.

 

 • Można wpisać się jeszcze na listę Duchowego Pielgrzymowania na Jasną Górę. Lista wystawiona jest w przedsionku kościoła.

 

 • Na początku czerwca br. zrodziła się idea wzniesienia pomnika upamiętniającego św. Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin oraz uczczenia 800 lat istnienia parafii i 300 lat konsekracji naszego kościoła parafialnego. Z inicjatywy parafian powstała idea wzniesienia oświetlonego Krzyża na Cebulówce. Wokół Krzyża mogłaby powstać platforma umożliwiająca ustawienie polowego ołtarza, gdzie moglibyśmy organizować tradycyjne uroczystości. Komitet organizacyjny na którego czele stanął ks. Proboszcz podjął wstępne działania w celu rozeznania i przygotowania projektu. Liczymy na to, że będzie to okazja do upamiętnienia naszego parafialnego Jubileuszu, którego obchody z przyczyn ograniczeń epidemiologicznych musieliśmy ograniczyć do minimum. Inicjatywę rozpoczęła wspólna modlitwa z prośbą o błogosławieństwo Boże dla wszystkich włączających się w realizację projektu. W najbliższym czasie będziemy informować o kolejnych krokach podejmowanych w celu realizacji projektu.

 

 • W niedzielę 2 sierpnia rozpoczyna się, trwający do 9 sierpnia, Tygodniowy Wielki Odpust ku czci Przemienienie Pańskiego w Sanktuarium na Sądeckiej Górze Tabor. Duszpasterze Sanktuarium Przemienienia Pańskiego zapraszają wszystkich na te uroczystości. Więcej informacji na plakatach na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.

 

 • Sytuacja epidemiologiczna zmusza nas do przypomnienia, że w naszym kościele w dalszym ciągu obowiązują zasady bezpieczeństwa wprowadzone już wcześniej. Obowiązkowo należy w kościele zakładać maseczki, należy korzystać ze środków dezynfekujących przed wejściem i przy wyjściu z kościoła. Maseczki obowiązują także na chórze i w kaplicach bocznych. Należy zachowywać odpowiedni, bezpieczny dystans. Jeśli ktoś nie może z przyczyn medycznych zakładać maseczki to prosimy o uczestnictwo w nabożeństwach na zewnątrz kościoła. Komunię św. przyjmujemy na rękę. Wszyscy, którzy chcą przyjmować Komunię św. do ust ustawiają się do kapłana udzielającego Komunii św. obok kamery. Sytuacja jest wciąż rozwojowa
  i dlatego prosimy, by nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa. Przestrzegając tych zasad myślimy przede wszystkim o najsłabszych członkach naszej wspólnoty.

 

 • W dniu 29.07.2020 (środa) od godz. 12.00 w praktyce lekarza rodzinnego w Łącku 662, odbędą się badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, UYSG nerek, USG płuc, USG stawów, USG piersi oraz echo serca. Badania są odpłatne. Cena jednego badania to 55 zł. Bliższe informacje w przychodni.

 

 • Zachęcamy do lektury prasy religijnej. W najnowszym wydaniu „Gościa Niedzielnego” m.in. artykuł o tym, jak kształtować relacje z teściow i o bł. Mariannie Biernackiej, teściowej, która oddała życie za synową.

 

 • Wszystkim parafianom oraz gościom wypoczywającym w Łącku życzymy miłego tygodnia.

 

 • Intencje pogrzebowe:

śp. Piotr Mrówka                    20.07-06.08 (bez 26.07.)        ks. Rafał Płaczek (poza par.)

 

 • Zapowiedzi przedślubne:

Paweł Władysław WIELOSIK z Kadczy i Sylwia Maria TWARDOWSKA z Zawodzia Maszkowskie (2);
Marek Ryszard WILCZYŃSKI z Barcic i Kinga Julia GROMALA z Łącka (2);

Prosimy o modlitwę o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych.

Jeśli ktoś zna okoliczności, które mogą być przeszkodą do zawarcia tych małżeństw, prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej!

 

 • W tym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł śp. Józef Duda z Maszkowic. Polećmy jego duszę miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu…