"Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8

Obiekty parafialne:


Kościół Parafialny w Łącku

Konsekrowany w roku 1720, nawy boczne dobudowane w 1749r. Rozbudowany o kaplice boczne przez ks. dziekana Józefa Puta w latach 1930 do 1939. W 1989r. została wymieniona elewacja zewnętrzna oraz zmieniony dach nad zakrystią . W 1994 r. wyremontowano organy oraz przeprowadzono konserwację ołtarza p. Jezusa Ukrzyżowanego w bocznej kaplicy. W 1995r. wykonano i poświęcono nowych chór i odnowione organy. Pomalowany przez Profesora Lubańskiego z Krakowa w roku 1996 Ołtarze boczne i ambona wyzłocone w 1996r. Ołtarz główny wyzłocony 1997r. Przez konserwatorów mgr Jana Kowalczyka z Rytra, mgr Adama Janczy z Nowego Sącza oraz mgr Zbigniewa Górowskiego z Tarnowa.


Ołtarz główny

Matki Bożej Szkaplerznej.
Ołtarz niejednolity złożony ze starszej wczesnobarokowej części środkowej i bramek z rzeźbami dodanymi z XVIII w. W części centralnej obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie "Śnieżnej", w ujęciu frontalnym-wykonany w XVIII w. Na głowach Maryi i Jezusa purpurowo-żółte korony, wokół głów świetliste glorie i nakładane złocone gwiazdki. Obraz wykonany na tle ciemnobrunatnym, rozjaśnionym w partiach glorii. W polach bocznych półkoliste wnęki zakończone muszlami. W nich stojące posągi śś. Franciszka i Klary. Imposty kolumn, pilastrów oraz fryz belkowania-dekorowane uskrzydlonymi główkami aniołków. W zwieńczeniu obraz św. Michała Archanioła, otoczony dwiema kolumnami wspierającymi belkowanie z trójkątnym, przerywanym przyczółkiem.

Bramki późnobarokowe, zamknięte łukiem falistym, flankowane kolumienkami korynckimi, zwieńczone czterema 90 cm drewnianymi posągami w stylu barokowym-złoconymi, przedstawiającymi Apostołów, oraz śś. Stanisława i Wojciecha. Na osiach kolumienek rzeźby śś. Piotra, Pawła, Andrzeja i Jana Ewangelisty-na postumentach w formie trumienek relikwiarzowych. Rzeźby wykonano w stylu rokokowym w 2 połowy XVIII w. Na bramkach obrazy olejne przedstawiające św. Jana Chrzciciela i Jezusa w młodzieńczym wieku oraz nadanie imienia Janowi Chrzcicielowi.


Ołtarz w kaplicy północnej

Matki Bożej Częstochowskiej.
Obraz z inspiracji ks. prob. Pawła Tyrawskiego wykonała s. Aldona Sawicz Służebniczka NMP NP. Wokół obrazu umieszczono dwie rzeźby aniołków. Całość otoczona dwiema kolumienkami. W ołtarzu umieszczono kopie figurki Dzieciątka Jezus z Jodłowej.


Ołtarz w nawie bocznej północnej

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ołtarz przyścienny, jednokondygnacyjny ze zwieńczeniem, trójosiowy, uszaty. W zwieńczeniu obraz Matki Bożej Niepokalanie poczętej, namalowany na desce za złoconym tłem. Obraz wykonany w 1694 r. w stylu wczesnobarokowym z reminiscencjami gotyckimi o wymiarach 60 x 80 cm - przedstawia Maryję w pozycji stojącej na kuli ziemskiej i depcząca głowę węża. Obok dwie rzeźby klęczących aniołów. Naddatki w formie ażurowego ornamentu. Retabulum podzielone na trzy osie za pomocą kolumienek wspierających przełamane belkowanie. W centrum obraz Serca Jezusa. W osiach bocznych płytkie półkoliste wnęki z nowymi figurami św. Józefa i św. Kingi wykonane w 2000r. Naddatki w formie obrazów śś. Macieja i Grzegorza namalowanych w 2 połowy XVII w. Obrazy o wysokości 80 cm namalowane zostały na desce w bogatym oramieniu ażurowym z ornamentu małżowinowego.

Obok drewnianego tabernakulum znajduje się mosiężny krzyż zbudowany na drewnianej podstawie pomalowanej na czarno. W ramionach krzyża symbole ewangelistów. 40 cm krzyż datowany jest na XIX w. - epokę klasycystyczną.


Ołtarz w kaplicy południowej

Pana Jezusa Ukrzyżowanego.
W górnej części obraz Matki Bożej z sercem przebitym mieczem. Maryja trzyma w ręku koronę cierniową szatę. Po obu stronach obrazu drewniane figurki. W centralnej części znajduje się obraz ukrzyżowanego ze stojącymi obok krzyża postaciami Maryi i św. Jana Apostoła-obraz wykonany na desce.


Ołtarz w nawie bocznej południowej

Św. Antoniego.
Ołtarz dwukondygnacyjny, trójosiowy, uszaty. Retabulum rozdzielone kolumnami korynckimi wspierającymi przełamane belkowanie z fryzem dekorowanym owocami, festonami i sześcioma uskrzydlonymi główkami aniołków na osi kolumn. W zwieńczeniu obraz Serca Jezusowego. W osiach Bocznych kopie obrazów barokowych - 80 cm obrazy św. Apolonii i Rozalii z XVII w. są w konserwacji na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Święte zostały przedstawione w pozycjach stojących, ubrane w długie suknie z płaszczami zarzuconymi na ramiona. Ciemne tło rozjaśnione zostało wokół głów świętych w formie świetlistych aureoli. W części centralnej obraz Matki Bożej Różańcowej i wysuwany obraz św. Izydora. Na ścianach bocznych kopie obrazów barokowych. Obrazy św. Kazimierza i św. Wacława , datowane na XVII w. są w konserwacji na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obrazy o wysokości 130 cm przedstawiają śś. w pozycji stojącej z atrybutami w dłoniach a na głowach korony. Obok drewnianego tabernakulum znajduje się XVIII-wieczny relikwiarz w kształcie ręki, zawierający relikwie św. Józefa Kalasantego. Pod tym obrazami i na drugiej stronie tych 4 obrazów odkryte zostały gotyckie obrazy i dlatego zajmuje się nimi Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.


Kaplica pw. św. Józefa oblubieńca NMP na Szczereżu

Wybudowana w latach 1987-1991, poświęcona 23.VI.1991r. przez ks. biskupa Ordynariusza Józefa Życińskiego. Projekt opracował inż. Arch. Krzysztof Białka z Krakowa. Kaplica jest jednonawowa, ma kaplicę boczną oraz zakrystię.