"Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości." J 1, 6.8

Kancelaria parafialna


Godziny otwarcia kancelarii parafialnej:


w dni powszednie: 7.00-8.00, 17.00-18.00


w środy, czwartki i piątki przed I piątkiem miesiąca: 7.00-8.00


W sprawach koniecznych o każdej porze. 


W niedziele i święta kancelaria nieczynna!


Sakramenty święte

Chrzest Święty

Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. w każdą niedzielę.
Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.
Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych.
Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka).
Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.
Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata. Na szacie powinno się wyszyć imię dziecka i datę Chrztu św.
Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła, a nie telewizyjnych bohaterów i gwiazd seriali.
Pamiętajmy o rocznicach chrztu św. Czymś chwalebnym byłoby zamówienie Mszy św. i przystąpienie do spowiedzi i Komunii św. w dniu rocznicy przyjęcia tego Sakramentu.

Bierzmowanie
Sakrament Bierzmowania jest zwykle udzielany w naszej parafii młodzieży gimnazjalnej z klas III, po uprzednim przygotowaniu, które trwa przez poszczególne miesiące roku szkolnego w III klasie Gimnazjum. Spotkania formacyjne dla kandydatów i ich rodziców są w kościele parafialnym na wieczornej Mszy św. przez poszczególne miesiące roku.


Sakrament Pokuty
Z Sakramentu Pokuty w naszej parafii można skorzystać w czasie nabożeństw. Zawsze jest też dostępny ksiądz
w konfesjonale pół godziny przed mszą św. poranną i godzinę przed mszą św. wieczorną. Ponadto okazja do Spowiedzi z okazji świąt, rekolekcji, itp.

Comiesięczne spowiedzi z okazji I piątku:

dla dzieci klas III — VI w środy przed I piątkiem od godz. 17.00
dla młodzieży gimnazjalnej w czwartki przed I piątkiem od godz. 17.00
dla starszych w I piątki od godz. 17.00
dla młodzieży licealnej, studentów i młodzieży starszej podczas czuwań modlitewnych które są w każdy I Piątek o godz. 19.30

Namaszczenie Chorych

Tego Sakramentu udzielamy podczas Nabożeństw dla chorych. Czynimy to trzy razy w roku: 11 lutego, w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych. Wtedy też odwiedzamy chorych zgłoszonych w domach.
Na przyjście kapłana prosimy przygotować: biały obrus, postawić krzyż na stole i wodę święconą oraz zapalić świece.
Do chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci udajemy się w każdej chwili.
Według przepisów prawa kanonicznego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać. Tzn. jeśli ktoś codziennie uczęszcza do kościoła nie powinien przyjmować tego Sakramentu na Nabożeństwach dla chorych!
Serdecznie prosimy, aby chorych zgłaszać w zapowiedzianych dniach. Będzie nam wtedy łatwiej zaplanować dojazd do chorych. Prosimy także, aby lżej chorym umożliwić przybycie do kościoła

Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść akt zgonu zmarłego z USC.
Nasz udział w pogrzebie niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne. Dlatego podczas konduktu żałobnego starajmy się modlić i śpiewać, a nie tylko być widzami. Nie rozmawiajmy w czasie prowadzenia ciała do kościoła, i w czasie odprowadzania na cmentarz.
Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Spowiedzi św. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan - szczególnie dla tych którzy przyjeżdżają z daleka.
Zamawiając nekrolog zmarłego w Zakładzie Pogrzebowym prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza jeśli chodzi
o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych zmarłego.
Starajmy się wszyscy na pogrzebie przystąpić do Komunii św., i ofiarować Ją za zmarłego.
Wielu z was, (a przyjmuje się ten zwyczaj coraz powszechniej) zamawia Msze św. za zmarłych. To piękny gest pamięci i pomocy zmarłym. Prosimy jednak, aby Msze pogrzebowe zamawiać nieco wcześniej, a nie ostatniej chwili, kiedy ciało jest już w kościele, aby kapłani mogli punktualnie rozpocząć obrzędy pogrzebowe i służyć posługą konfesjonale.
W czasie procesji na cmentarz niech część wiernych idzie przed trumną, a rodzina i krewni za trumną. W ten sposób wszyscy będziemy słyszeć księdza i wspólnie się modlić.

Małżeństwo

Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.
Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.
Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.
Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.
Świadkowie ślubu muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie, lub związku nie sakramentalnym. Świadkowie powinni również przystąpić do Komunii św.
Przyjęcia weselne starajmy się urządzać raczej skromnie. W końcu nie to jest najważniejsze. Małżonkom, którzy urządzają wesele bez alkoholu ks. Biskup udziela specjalnego błogosławieństwa.
Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Czymś chwalebnym byłoby zamówienie Mszy św. i przystąpienie do spowiedzi
i Komunii św. w dniu rocznicy przyjęcia tego Sakramentu.

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

I. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:

Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu:
1. Dowody osobiste
2. Świadectwa chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią w Łącku)
3. Rok I Komunii Św.
4. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej
6. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej
7. Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

II. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:

Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu :
1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
2. Poradnia Rodzinna
3. Dzień Skupienia
4. Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze)
5. Nazwiska świadków i dokładne adresy
6. Kartki od Spowiedzi - w dniu ślubu

III. Poradnia Rodzinna dla Narzeczonych:

Spotkania dla narzeczonych w Poradni Rodzinnej (dom katechetyczny):
I spotkanie: w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00
II spotkanie: w pierwszy piątek kolejnego miesiąca o godz. 18.30
III spotkanie: w czwartą niedzielę miesiąca (po dniu skupienia) ok. godz. 17.00
Dzień skupienia dla narzeczonych: w każdą 4 Niedzielę miesiąca od godz. 14.30 w Domu Katechetycznym
w Łącku
Ofiara na rzecz Poradni Rodzinnej wynosi 20 zł.

Kapłaństwo
"Jeśli kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje"

Jeżeli w swym sercu słyszysz głos Bożego powołania...
Jeżeli chcesz poświęcić swoje życie, aby służyć Kościołowi, głosząc Dobrą Nowinę w naszej diecezji i na całym świecie...
Nie zwlekaj! Skontaktuj się z Twoim Księdzem Katechetą lub Księdzem Proboszczem!.