Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela                    11 sierpnia 2019

Śp. Jerzy Szczypta od Zofii Szczepaniak                                                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od Marii i Mieczysława Jasiurkowskich                                     ks. Marek Kujawski  (Radom)

Śp. Stanisław Ząbek od Jadwigi i Jana Mularczyk                                                         ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Ewy Paszkiewicz z rodziną                                                              O. Paweł (Ukraina)

Śp. Maria Sopata od Heleny i Wojciecha z Krościenka                                                  ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Magdaleny i Jana Golonki                                                        O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Doroty i Tomasza Ćwikowskich                                             ks. Piotr Zborowski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Jadwigi i Jana Stec z Zabrzeży                                                 ks. Zbigniew Gełdon (Pelplin)

Śp. Krzysztof Biel od Pauliny i Rafała Leszko                                                                    O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od kuzynki Renaty                                                                              ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Krzysztof Biel od rodziny Tomaszków z Maszkowic                                                               ks. Lucjan Bartkowiak (Kraków)

Śp. Józefa Klag od Moniki i Krzysztofa Duda z rodziną                                                ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Franciszek Zborowski od Nowaków z Maszkowic                                                   O. Romuald (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od Marii i Henryka Łazarzów                                              ks. Franciszek Sikora (Rzeszów)

Śp. Franciszek Zborowski od Stefana Matusiewicza z żon                                          ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

Śp. Franciszek Zborowski od Marioli i Adama Talarczyk                                             ks. Tomasz Słowik (Niemcy)

Śp. Franciszek Walkosz od rodziny Łomnickich                                                               ks. Robert Wyciech (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od syna Darka z rodziną                                                          ks. Jerzy Bętkowski (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od braci Lizoniów z żonami                                                    ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Józef Faron od kolegi Staszka z Kiczni                                                                          ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

 

 

Poniedziałek              12 sierpnia 2019

Śp. Jerzy Szczypta od Tadeusza Faron z Łącka                                                                   ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od Jadwigi Janczura                                                                           ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od Szymona Jasiurkowskiego z rodziną                                     ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Maria Sopata od córki Marii z mężem                                                                           o. Paweł (Ukraina)

Śp. Maria Sopata od Łazarzów z Wolaków                                                                         ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Józefa Króla                                                                                   o. Bogdan (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Zofii i Witolda Ćwikowskich                                                   ks. Piotr Zborowski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od pracowników Spółdzielni Ogrodniczej z Łącka                               ks. Zbigniew Gełdon (Pelplin)

Śp. Krzysztof Biel od Jadwigi i Stefana Biel ze Starego Sącza                                     o. Świętosław (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od Katarzyny i Kazimierza Stec z Jazowska                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Krzysztof Biel od Mieczysława Domek z rodziną                                                     ks. Lucjan Bartkowiak (Kraków)

Śp. Józefa Klag od pracowników ZS im. św. Kingi w Łącku                                          ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Franciszek Zborowski od córki Wiktorii                                                                       o. Romuald (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od Mikołajczyków z Łącka                                                     ks. Franciszek Sikora (Rzeszów)

Śp. Franciszek Zborowski od Jarków z Krakowskiej                                                       ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

Śp. Franciszek Zborowski od Małgorzaty i Zdzisława Wojtas z rodzina                  ks. Tomasz Słowik (Niemcy)

Śp. Franciszek Walkosz od Stanisława Chlipała z Zabrzeży                                         ks. Robert Wyciech (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od syna Darka z rodziną                                                                             ks. Jerzy Bętkowski (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od braci Lizoniów z żonami                                                      ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Józef Faron od chrześniaka i siostry                                                                                             ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

 

 

 

 

 

Wtorek                       13 sierpnia 2019

Śp. Jerzy Szczypta od Józefa Szczepaniak                                                                           ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od Stanisława Piksińskiego z rodziną                                         ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od kolegi Mariana                                                                                              ks. Marek Kujawski  (Radom)

Śp. Maria Sopata od wnuków Łukasza i Dariusza                                                            o. Paweł (Ukraina)

Śp. Maria Sopata od Łazarzów z Wolaków                                                                         ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od pracowników firmy Król                                                           o. Bogdan (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od rodziny Trelów                                                                                             ks. Piotr Zborowski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Stanisławy i Henryka Czepielik z Zagorzyna                     ks. Zbigniew Gełdon (Pelplin)

Śp. Krzysztof Biel od Wandy Stec z Jaworzna                                                                   o. Świętosław (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od Marii Hebda z Jazowska z rodziną                                                               ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Krzysztof Biel od Anieli i Antoniego Pogwizd z Olszanki                                     ks. Lucjan Bartkowiak (Kraków)

Śp. Józefa Klag od sąsiadów Dąbrowskich                                                                         ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Franciszek Zborowski od wnuczki Marii Chlipała z rodziną                                 o. Romuald (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od Stanisławy i Henryka Zborowskich                                             ks. Franciszek Sikora (Rzeszów)

Śp. Franciszek Zborowski od Elżbiety Gromala z rodziną                                                            ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

Śp. Franciszek Zborowski od Teresy i Marii z domu Jarek                                           ks. Tomasz Słowik (Niemcy)

Śp. Franciszek Walkosz od kuzynów Majerskich z Łazów                                                            ks. Robert Wyciech (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od syna Franciszka z rodziną                                                    ks. Jerzy Bętkowski (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od braci Lizoniów z żonami                                                      ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Józef Faron od Marii Majkrzak                                                                                         ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

 

 

Środa                          14 sierpnia 2019

Śp. Jerzy Szczypta od Stanisława Adamczyk z rodziną                                                  ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od chrześnicy Małgorzaty z rodziną                                                            ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od Zofii i Stanisława Słabaszewskich                                          ks. Marek Kujawski  (Radom)

Śp. Maria Sopata od Wiesławy Pawlik z rodziną                                                                             ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Zofii Klag z rodziną                                                                      ks. Piotr Zborowski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od zarządu i pracowników Fundacji Sądeckiej w N. Sączu               ks. Zbigniew Gełdon (Pelplin)

Śp. Krzysztof Biel od sąsiadów Tomaszków z Maszkowic                                                            ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Krzysztof Biel od Barbary i Krzysztofa Rams z rodziną z Olszanki                      ks. Lucjan Bartkowiak (Kraków)

Śp. Józefa Klag od Krystyny i Janusza Klag                                                                         ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Franciszek Zborowski od Stanisławy i Krzysztofa Zborowskich                         ks. Franciszek Sikora (Rzeszów)

Śp. Franciszek Zborowski od rodziny Janiów z Mszany Górnej                                 ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

Śp. Franciszek Zborowski od chrześnicy Elżbiety z rodziną                                        ks. Tomasz Słowik (Niemcy)

Śp. Franciszek Walkosz od kuzynów Majerskich z Łazów                                                            ks. Robert Wyciech (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od kierownictwa restauracji Pod Jabłonią i składu Glinik           ks. Jerzy Bętkowski (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od braci Lizoniów z żonami                                                      ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Józef Faron od Moniki i Grzegorza Majkrzak                                                                             ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek                    15 sierpnia  2019

Śp. Jerzy Szczypta od kolegi Szczepana Golonka                                                                            ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od rodziny Mikołajczyk                                                                     ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od sąsiadów Arendarczyków                                                         ks. Marek Kujawski  (Radom)

Śp. Maria Sopata od Krzysztofa Pawlik z rodziną                                                                            ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Elżbiety i Janusza Klag                                                                               ks. Piotr Zborowski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Zofii i Zbigniewa Czepelak z rodziną                                   ks. Zbigniew Gełdon (Pelplin)

Śp. Krzysztof Biel od sąsiadki Cabały z Maszkowic                                                         ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Krzysztof Biel od wychowawczyni Justyny i kolegów i koleżanek z klasy     ks. Lucjan Bartkowiak (Kraków)

Śp. Józefa Klag od Agnieszki i Stanisława Pyrdoł                                                                            ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Franciszek Zborowski od Mariana i Heleny Potoniec                                                            ks. Franciszek Sikora (Rzeszów)

Śp. Franciszek Zborowski od rodziny Gromalów                                                                            ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

Śp. Franciszek Zborowski od Marii i Jana Kozów                                                                            ks. Tomasz Słowik (Niemcy)

Śp. Franciszek Walkosz od kuzynów Majerskich z Łazów                                                            ks. Robert Wyciech (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od kierownictwa restauracji Pod Jabłonią i składu Glinik           ks. Jerzy Bętkowski (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od Wioletty i Daniela Migacz z Żeleźnikowej

i Teresy z Binczarowej                                                                                                ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Józef Faron od Ireny i Janusza Majkrzak                                                                      ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

 

 

 

Piątek                         16 sierpnia 2019

Śp. Jerzy Szczypta od kolegi Piotra Klaga                                                                           ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od Władysławy, Marii, Zofii Twardowskich z rodz.                               ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od koleżanek i kolegów SP w Maszkowicach rocznik ’60   ks. Marek Kujawski  (Radom)

Śp. Maria Sopata od Joanny i Antoniego Kuzaków                                                         ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Krystyny i Janusza Klag                                                                             ks. Piotr Zborowski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Rady Nadzorczej, zarządu i pracowników                         ks. Zbigniew Gełdon (Pelplin)

Śp. Krzysztof Biel od Doroty i Grzegorza z Barcic                                                                            ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Krzysztof Biel od przyjaciół z Krakowa                                                                         ks. Lucjan Bartkowiak (Kraków)

Śp. Józefa Klag od Aliny i Piotra Szczodrowskich                                                                            ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Franciszek Zborowski od rodziny Wójcików z Zawodzia                                      ks. Franciszek Sikora (Rzeszów)

Śp. Franciszek Zborowski od Marii i Stanisława Pyrdoł z rodziną                                            ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

Śp. Franciszek Zborowski od rodziny Wąchałów i Sułkowskich z Moszczenicy  ks. Tomasz Słowik (Niemcy)

Śp. Franciszek Walkosz od Franciszka Sawina                                                                  ks. Robert Wyciech (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od koleżanek i kolegów syna Darka                                      ks. Jerzy Bętkowski (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od teściowej i szwagra Henryka z rodziną                          ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Józef Faron od Ewy i Stanisława Faron                                                                        ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

 

Sobota                                   17 sierpnia 2019

Śp. Zofia Gromala od firmy Czorch i pracowników                                                         ks. Paweł Przybyło

Śp. Jerzy Szczypta od Piotra Sawiny                                                                                     ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od sąsiadów Dudów z rodziną                                                       ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od koleżanek i kolegów SP w Maszkowicach rocznik ’60   ks. Marek Kujawski  (Radom)

Śp. Maria Sopata od Kazimierza Sopata                                                                                              ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Stanisława i Małgorzaty z Zabrzeży                                      ks. Piotr Zborowski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Małgorzaty i Jana Żuchowicz z rodziną                                               ks. Zbigniew Gełdon (Pelplin)

Śp. Krzysztof Biel od przyjaciół z Maszkowic                                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Krzysztof Biel od przyjaciół z Krakowa                                                                         ks. Lucjan Bartkowiak (Kraków)

Śp. Józefa Klag od Zofii Klag z rodziną                                                                                 ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Franciszek Zborowski od rodziny Pyrdołów                                                                              ks. Franciszek Sikora (Rzeszów)

Śp. Franciszek Zborowski od Wioletty i Marka Ząbek                                                   ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

Śp. Franciszek Zborowski od siostry z rodziną z Nowego Sącza                                ks. Tomasz Słowik (Niemcy)

Śp. Franciszek Walkosz od kuzynki Janiny z Obidzy                                                       ks. Robert Wyciech (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od koleżanek i kolegów syna Darka                                      ks. Jerzy Bętkowski (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od kolegi Michała Tokarczyka                                                  ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Józef Faron od sąsiadów Natalii i Pawła z synami                                                   ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

 

 

 

Niedziela                    18 sierpnia 2019

Śp. Zofia Gromala od pracowników Kegel-Błażusiak                                                    ks. Paweł Przybyło

Śp. Jerzy Szczypta od Krzysztofa Maciuszek                                                                      ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od koleżanki Barbary Tyrkiel                                                          ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od koleżanek córki Natalii z Urzędu Gminy                                             ks. Marek Kujawski  (Radom)

Śp. Maria Sopata od Wojciecha Jarka                                                                                   ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Koła Gminnego Solidarności Rolniczej w St. Sączu        ks. Piotr Zborowski (Częstoch.)

Śp. Władysław Piksa od Stanisława Górka z rodziną                                                      ks. Zbigniew Gełdon (Pelplin)

Śp. Krzysztof Biel od chrześnicy Zuzanny z rodziną z Krakowa                                  ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Krzysztof Biel od przyjaciół z Krakowa                                                                         ks. Lucjan Bartkowiak (Kraków)

Śp. Józefa Klag od Moniki i Marka Jurkowskich                                                                               ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Franciszek Zborowski od Gromalów z Nowego Sącza                                            ks. Franciszek Sikora (Rzeszów)

Śp. Franciszek Zborowski od Grażyny i Stanisława Koszut                                          ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

Śp. Franciszek Zborowski od Kazimierza Ząbek i Anny Ząbek                                   ks. Tomasz Słowik (Niemcy)

Śp. Franciszek Walkosz od brata z rodziną                                                                         ks. Robert Wyciech (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od kolegów syna Franciszka: Jacka z żoną

i Pawła z narzeczoną                                                                                                   ks. Jerzy Bętkowski (Częstoch.)

Śp. Franciszek Walkosz od Janusza Lizoń z rodziną                                                        ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Józef Faron od Leonii Faron                                                                                                             ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)