Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela              21 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Jadwigi i Mikołaja Żelazko z Brzeznej                                                            ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Barbary i Wojciecha Faron                                                                      ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuka Piotra z żoną i dziećmi                                                 ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Władysławy i Stefana Klimczak                                               ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od rodz. Zabrzeskich                                                                                           ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od rodz. Udzielów z N. Sącza                                                                           ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od rodz. Bednarczyków ze St. Sącza                                                              ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od brata Kazimierza z żoną Alicją                                                       ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                                                   ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Janiny Czepielik                                                                    ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od kuzynki Antoniny Grabiec                                                     ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Tomasza Dąbrowskiego z rodz.                                        ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od siostry Marii i jej córki Krystyny                                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od rodz. Rusnaków  z Kiczonek                                                                 ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od Zbigniewa i Anny Nowak                                                                         ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od sąsiada Mieczysława Pyrdoł z Chicago                                           ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Marii i Henryka Dybiec                                                                               ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Piotra Arendarczyka z żoną                                                                       O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Artura i Agnieszki Radzik z rodz.                                                       O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od kuzyna Tomasza z żoną                                                                             O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od wnuczki Joanny z rodz.                                                               O. Romuald(Ukraina)

Poniedziałek                       22 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Celiny Maciuszek                            .                                                                  ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Krystyny i Janusza Klag z rodziną                                                          ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuka Grzegorza z żoną i dziećmi                                         ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od rodziny Demskich                                                                    ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od wnuczki Angeliki z narzeczonym                                                                  ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Kingi Cebula z rodziną                                                                                ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od syna Józefa                                                                                                   ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od siostry Rozalii Klag z Warszawy                                   ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                                                   ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Antoniego Czech                                                                   ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Jana i Bernadety Ogiela z Lubomierza                             ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Ochodów                                                                ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od Stanisława i Bogusławy Ossowskich z rodziną                            ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Zofii Koza                                                                                              ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od Antoniego Kozik                                                                                         ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Heleny i Wojciecha z Kamienicy                                                      ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Małgorzaty Pustułka z rodziną                                                                ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Zofii i Edwarda Dziorny                                                                              O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Wojciecha i Małgorzaty Gonciarz z rodziną                                   O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od kuzyna Łukasza z żoną                                                                              O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od  wnuczki Cecylii z rodziną                                                        O. Romuald(Ukraina)

Wtorek  23 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Anieli i Henryka Kurnyta                                                                    ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Aliny i Józefa Szczepaniak z rodziną                                                      ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuczki Oli z mężem i dziećmi                                                             ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Danuty i Józefa Piksa z rodziną                                                            ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od Stanisława i Zofii Klag                                                                                  ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Marii i Stanisława Bobak                                                                            ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od syna Stanisława                                                                                           ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od brata Józefa Klag z Wrocławia                                      ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                                                   ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Magdaleny i Sławomira Wąchała z rodziną                   ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Genowefy Mrówka z rodziną                                              ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Marii Wąchała z rodziną                                                       ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od Grażyny i Pawła Klimek z rodziną                                                   ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Zofii i Tadeusza Myjak                                                                       ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od Heleny Piksa ze Szczereża                                                                      ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Momotów                                                                                               ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Katarzyny i Antoniego Kucharskich z Czerńca                                     ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Józefa Lilka Udziela z rodziną                                                  O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Pawła i Beaty Piksa z Proszowic                                                      O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od cioci Józefy  z rodziną                                                                                 O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od  syna Czesława z rodziną z Kanady                                        O. Romuald(Ukraina)

Środa                    24 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Grażyny i Marka Łazarz z dziećmi                                                                    ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Krystyny i Adama Wolańskich z rodziną                                                             ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuczki Joanny z mężem i synkiem                                      ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od członkiń Róży Różańcowej córki Marii                                 ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od Teresy Janiarczyk ze Starego Sącza                                                          ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Katarzyny i Wiesława Olszaków                                                                              ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od syna Mariana                                                                                                ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od rodziny Skibów z Mszany Górnej                                                 ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                                                   ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Genowefy i Józefa Kowalskich z rodziną                          ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Józefa Pierzga                                                       ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od kuzynki Anny z rodziną                                                          ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od Ireny i Mariana Klimek                                                                        ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Kingi i Józefa Adamczyk                                                                     ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od Adama Bober                                                                                             ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od wychowanków P. Agnieszki z Technikum w Krościenku               ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od sąsiadów Piksów                                                                                     ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Elżbiety i Stanisława Chronowskich                                                       O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Łukasza i Edyty Piksa z Proszowic                                                   O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od cioci Marii z rodziną                                                                                    O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od wnuka Krzysztofa z rodziną z Kanady                                    O. Romuald(Ukraina)

Czwartek             25 lipca 2019

Śp. Jan Dora od  Marii Pancerz                                                                                                     ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od syna Stanisława z rodziną                                                                      ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuczki Elżbiety z mężem                                                        ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Jadwigi Janczura                                                                       ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od sąsiadów Urzędowskich i Masłowskich                                                   ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od sąsiadów: Marcina i Agnieszki Ciuła                                                       ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od syna Zbigniewa z żoną                                                                                ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Marii i Józefa Czepielik                                                                   ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                                                   ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Grażyny i Marka Król z rodziną                                            ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od brata Aleksandra z żoną                                                    ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od kuzyna Władysława Czepielik                                            ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od Edyty i Józefa Klimek z rodziną                                                        ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Danuty i Stefana Nowak                                                                   ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od sąsiadki Anieli Zbozień                                                                           ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Krystyny i Stanisława Florjan z rodziną                                            ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Marii Gromala z córkami                                                                         ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Rozalii i Jana Duda                                                                                    O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Magdaleny z mężem i dziećmi z Niepołomic                                O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od cioci Leonii z rodziną                                                                                  O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od  wnuka Mateusza z Kanady                                                       O. Romuald(Ukraina)

Piątek                   26 lipca 2019

Śp. Jan Dora od pewnej osoby                                                                                                     ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od córki Zofii z mężem                                                                   ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuczki Urszuli z mężem i dziećmi                                        ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od sąsiadów córki Marii z ul. Węgierskiej ze St. Sącza           ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od Haliny i Piotra Adamczyk                                                                               ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Barbary i Jana Majerskich                                                                          ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od wnuków: Dominiki, Jasia, Marka                                                              ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od chrześnicy Michaliny Jędraczka z mężem                                 ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                                                   ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Piotra i Elżbiety Czech z rodziną                                         ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Tadeusza Ogiela z rodziną                                                ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od rodziny Trelów                                                                       ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od firmy Polmar z Tylmanowej                                                              ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Andrzeja i Agaty Myjak                                                                         ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od sąsiada Antoniego Zbozień z rodziną                                                 ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Janiny i Juliana Rusek z Niskowej                                                   ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Ireny i Józefa Babik                                                                     ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od 20 Róży Kobiet                                                                                            O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Haliny Piksa ze Szczecina                                                  O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od babci i dziadka                                                                                            O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od rodziny Świętych z Toronto                                                        O. Romuald(Ukraina)

Sobota                  27 lipca 2019

Śp. Helena Pyrdoł od córki Józefy z synem                                                                 ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuka Jerzego                                                                           ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Marii i Mariana Klimczak                                                          ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od kolegów Ignaca z pracy                                                                                 ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Zarządu Ludowego Klubu Sportowego                                                 ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od wnuków: Edyty, Mirka, Michała                                                                 ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od chrześnicy Michaliny Jędraczka z mężem                                 ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                                                   ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Pawła i Karoliny Cepielik z rodziną                                  ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Marii i Stanisława   Złotnik z rodziną                                ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od wnuczki Ani                                                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od firmy Polmar z Tylmanowej                                                           ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Krystyny i Andrzeja Rozmus                                                              ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od kolegi Krzysztofa Głód                                                                              ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od sąsiadów Brelów z Ameryki                                                                             ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od sąsiadki Jarkowej z synem                                                                      ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od 20 Róży Kobiet                                                                            O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Roberta i Anny Gonciarz z rodziną                                                  O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od rodziny Kurpiszów                                                                                       O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od siostry Justyny z rodziną                                                            O. Romuald(Ukraina)

Niedziela              28 lipca 2019

Śp. Helena Pyrdoł od wnuczki Gabrieli i Arkadiusza                                                                               ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuczki Jolanty z mężem i córeczką                                      ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Marii i Kazimierza Rusnarczyk                                                              ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od kolegów Ignaca z pracy                                                                                 ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od „Górka Szczereż”                                                                           ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od wnuków: Kamila i Patryka                                                                         ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Jadwigi Bobak z Zakopanego                                                       ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                                                   ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Romana Myjak z rodziną                                                     ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od kuzynki Zofii Obrzud z rodziną                                             ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od wnuka Marcina z rodziną                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od Anety i Wojciech Faron z Kamienicy                                               ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Krystyny  Jana Lipień                                                                          ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od kolegi Mateusza Głód                                                                               ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od sąsiadów Zboźniów                                                                            ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od sąsiadów Jarków z Krakowskiej                                                           ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Jadwigi i Stanisława Gałysa                                                                    O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od bratanicy Kingi z rodziną                                                                                  O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od Holów z Krakowa                                                                                        O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od wnuczki Marii z rodziną z Mszany                                             O. Romuald(Ukraina)