Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        14 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Elżbiety i Ryszarda Pyrdoł z rodz.                                                   ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od rodz. Bednarczyków                                                               ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od córki Marii                                                                 ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Sylwii Bulandy z rodz.                                                ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Maria Ząbek od Mateusza Wąchały                                                                  ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od rodz. Celustów z Jadamwoli                                                     ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Katarzyny Farganus z rodz.                                             ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                               ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Krystyny i Andrzeja Wójcik                                   ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Anny Mąka                                                            ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od przyjaciół z N. Sącza                                             ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od rodz. Hamerskich Marty i Jana z synem Łukaszem                        ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jerzy Szczypta od siostry Marii z mężem i dziećmi                                             ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od prac. PZU oddz, w N. Sączu                                                ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Janiny i Małgorzaty Dziedzina                                                 ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Poniedziałek              15 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Marii i Jana Twardowskich z rodz.                                                  ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Władysława Pyrdoł z Darkiem                                               ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od syna Stanisława z żoną                                              ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od rodz. Gołębiowskich ze St. Sącza                               ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od sąsiadki Heleny Słabaszewskiej                                                  ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Janiny i Janusza E=Węgrzyn z rodz.                                         ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od rodz. Gruców ze St. Sącza                                                         ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od siostrzenicy Władysławy                                               ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                               ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Józefa i Marii Gierczyk                                          ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Janusza Mąka z rodz. z Anglii                                ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Małgorzaty i Leszka Gmyz                                     ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od Grażyny i Bronisława Dziedzina z rodz.                              ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Jana Klimek z Jazowska                                                      ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od chrześniaka Tymusia                                                              ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Alicji i Tadeusza Stachura                                                  ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Zofii Franczyk z córką Jadwigą                                                ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Stanisława i Beaty Faron                                                        O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od siostry Marii z mężem i córką                                           O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od brata Pawła                                                                             O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od  córki Marii z mężem z Australii                                 O. Romuald(Ukraina)

Wtorek           16 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Agaty i Stefana Bober z rodz.                                                         ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Zofii i Zbigniewa Zbozień                                                       ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od syna Stanisława z żoną                                              ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Natalii Madziar                                                          ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od rodz. Pozworów                                                                            ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od brata Henryka Tomaszek                                                           ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od Danuty i Józefa Piksa zŁącka                                                    ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk Antoniego i Elzbiety Bobak                                                 ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                               ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Doroty i Piotra  Błachut z rodz.                             ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od brata Jana z żoną z Krakowa                                 ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Beaty Franczyk z rodz.                                          ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od rodz. Ossowskich, Marii z synem Marianem                      ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Małgorzaty i Grzegorza najduch z dziećmi                         ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od chrześniaka Adama z Renatą                                                 ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Józefa i Janiny Babik                                                                      ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Gałysowej z rodz. z Zabrzeży                                                   ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Małgorzaty i Karola Tokarczyków z dziećmi                            O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od sistry Janiny                                                                                  O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od brata Wojtka                                                                           O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od  wnuczki Kasi z rodz.                                                   O. Romuald(Ukraina)

Środa              17 lipca 2019

Śp. Jan Dora od sąsiadów Pustułków                                                                                   ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Barbary i Henryka Kulasik                                                      ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od córki Heleny z mężem                                                ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Magdaleny i Daniela Jasiurkowskich                        ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od Moniki i Adama Tomasiak                                                                       ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od rodz. Florków z Jadamwoli                                                        ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od Agaty i Bogdana Talar z rodz.                                                   ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od siostry Marii                                                                   ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                               ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od wnuczki Agaty i Grzegorza                                                ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Barbary i Józefa Kowalczykz                                  ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Wiesławy i Jana Pawlik                                        ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od rodz. Ossowskich Artura i Renaty                                      ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Marii i Bolesława Klimek z Jazowska                                 ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od chrześniaka Adama z Renatą                                                 ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Krupów i Kazimierza Janczura                                            ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Stanisławy i Marcelego Franczyk z synem                              ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Katarzyny i Adama Gromala z córkami                                   O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od brata Wojciecha z rodz.                                                     O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od siostry Natalii                                                                          O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od wnuka Mateusza                                                        O. Romuald(Ukraina)

Czwartek        18 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Beaty Cebula z dziećmi                                                                   ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Zygmunta Szlęk z rodz.                                                           ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od córki Heleny z mężem                                                ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Zofii i Józefa Ciesielka                                                          ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od Heleny i Jana Tomasiak                                                               ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Marii Wojnarowskiej z Olszany                                                ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od Moniki I Grzegorza Kosik z rodz.                                              ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od bratanków z Zagorzyna                                                   ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                               ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Aleksandry i Tadeusza Turek                                ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Zbigniewa i Anny Ogiela                                      ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od chrześnicy Lucyny Mikołajczyk                              ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od koleg. i koleż. córki Bożeny ze SP i Gimn.                          ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Marii i Bolesława Klimek z Jazowska                                 ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od brata Krzysztofa z rodz.                                                          ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Adama Babik z rodz.                                                                        ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Katarzyny i Michała Franczyk z Julką                                      ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Marii Tokarczyk ze St. Sacza                                                   O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od brata Henryka i Elżbiety Piksa z Proszowic                                   O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od siostry Justyny                                                                         O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od  córki Anny z rodz.                                                      O. Romuald(Ukraina)

Piątek             19 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Wiesławy i Zbigniewa Cebula z Gołkowic                                     ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Stanisławy i Władysława Faron                                             ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuczki Dominiki z Sebastianem                               ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Krystyny i Andrzeja Zboźniów                                    ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od Grzegorza Tomasiak                                                                    ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Marii i Tadeusza Faron                                                            ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od zespołu Kiyrpecki                                                                      ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od rodz. Wojtasów z Maszkowic                                         ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                               ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Danuty Duda z rodz. z Zalesia                              ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Stanisławy i Józefa Wojtyczka                              ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Stanisławy Babik                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od koleg. i koleż. córki Bożeny ze SP i Gimn.                          ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Zofii Talar                                                                           ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od brata Krzysztofa z rodz.                                                          ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od sąsiadki Marii Pyrdoł                                                         ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Jolanty i Tomasza Pawlus z dziećmi                                       ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Zofii Zbozień z rodz.                                                                O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od chrześniaka Stefana i Lidii Gonciarz z rodz.                      O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od wujka Antka z żoną                                                                 O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od córki Rozalii z mężem                                                 O. Romuald(Ukraina)

Sobota                       20 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Marii i Tadeusza Faron                                                                   ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od rodz. Adamczyków i Gromalów                                              ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuczki Natalii z mężem                                           ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Danuty i Romana z rodz.                                            ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od Małgorzaty i Andrzeja Bieryt                                                       ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od Beaty i Wojciecha Faron                                                           ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od rodz. Sawinów                                                                          ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od brata Władysława                                                          ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                               ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od rodz. Mamak z Biegonic                                        ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Danuty i Franciszka Grabiec                                 ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Zofii i Stanisława Majerskich                               ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od siostry teresy i jej córki Anny                                              ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Andrzeja i Zofii Talar                                                          ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od siostry Teresy z Michałem i synami                                       ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od Marty i Jarka Pulit sąsiadów                                               ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Elżbiety i Eugeniusz Pawlus                                                    ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Barbary Zbozień i Krystyny Florian                                          O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Bernadetty i Krzysztofa Radzik z rodz.                               O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od kuzyna Mariusza z żoną                                                          O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od wnuczki Doroty z rodz.                                    O. Romuald(Ukraina)

Niedziela        21 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Jadwigi i Mikołaja Żelazko z Brzeznej                                            ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Barbary i Wojciecha Faron                                                     ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od wnuka Piotra z żoną i dziećmi                                               ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Helena Słabaszewska od Władysławy i Stefana Klimczak                                 ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Jan Klimek od rodz. Zabrzeskich                                                                         ks. Konrad Kupiec (poza paraf.)

Śp. Maria Ząbek od rodz. Udzielów z N. Sącza                                                         ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od rodz. Bednarczyków ze St. Sącza                                              ks. Jerzy Bętkowski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od brata Kazimierza z żoną Alicją                                        ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Ireny                                                                               ks. Robert Wyciech (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Janiny Czepielik                                                     ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od kuzynki Antoniny Grabiec                                      ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Władysława Szczepaniak od Tomasza Dąbrowskiego z rodz.                            ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Ścianek od siostry Marii i jej córki Krystyny                                         ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od rodz. Rusnaków  z Kiczonek                                                ks. Andrzej Bezkorowojny(Ukrain)

Śp. Jerzy Szczypta od Zbigniewa i Anny Nowak                                                        ks. Krzysztof Gryz (Częstochowa)

Śp. Stanisław Ząbek od sąsiada Mieczysława Pyrdoł                                              ks. Tomasz Berenda (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Sopata od Marii i Henryka Dybiec                                                           ks. Robert Woźniak (Częstoch.)

Śp. Maria Sopata od Piotra Arendarczyka z żoną                                                     O. Paweł (Ukraina)

Śp. Władysław Piksa od Artura i Agnieszki Radzik z rodz.                                       O. Bogdan (Ukraina)

Śp. Krzysztof Biel od kuzyna Tomasza                                                                      O. Świętosław (Ukraina)

Śp. Franciszek Zborowski od wnuczki Joanny z rodz.                                               O. Romuald(Ukraina)