Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        30 czerwca 2019

Śp. Jan Dora od Jana Pyrdoł ze Złockiego                                                                 ks. o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Marceli Franczyk od Zarz. Pol. Zw. Hod. Gołębi Poczt. Oddz. Łącko                  ks. Mariusz Bakalarz (Częstochow)

Śp. Marceli Franczyk od Maciuszków ze Szczereża                                                  ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Marceli Franczyk od Bogusławy i Stanisława Krzysztof z rodz.                          ks. Paweł Lewandowski

Śp. Marceli Franczyk od Zofii i Ludwika Korona z Gołkowic                                     ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Marceli Franczyk od Smoleniów z Męciny                                                          ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Pyrdoł od Dyr. i Prac. GOK w Łącku                                                       ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Bandyk od Marii i Jana Hamerskich                                                             ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Helena Słabaszewska od siostry Józefy                                                             ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Gromala od Władysławy i Stanisława Potoniec                                        o. Andrzej Stępień (Częstochowa)

Śp. Jan Klimek od rodz. Stapkowiczów                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Kawecka od Grażyny i Władysława Kaweckich                                       ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Maria Ząbek od Marii i Piotra Orłowskich                                                         ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Ząbek od Lidii i Józefa Bober z rodz.                                                        ks. Krzyszof Faber (Opole)

 

 

 

 

Poniedziałek              1 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Krystyny i Henryka Żelasko                                                            ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Maria Wąchała od bratowej                                                                               ks. Marian Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Marceli Franczyk od Dutków z Męciny                                                               ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od rodziny Makowskich                                                  ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Zofia Gromala od Adama Skuta z rodziną                                                          ks. Paweł Przybyło (poza parafią)

Śp. Jan Klimek od rodziny Stapkowiczów                                                                  ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Ząbek od Pawła i Anny Piksa                                                                   ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od rodziny Udzielów z Byniowej                                          ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Janiny i Władysława Słabaszewskich                   ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Władysławy i Józefa Ryż z Naszacowic                ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od wnuczki Klaudii                                                                   ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek           2 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Stefanii Żelasko                                                                              ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Maria Wąchała od siostry Józefy                                                                       ks. Marian Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Marceli Franczyk od Akcji Katolickiej w Łącku                                                   ks. Józef Korczyński (Szczecin)  

Śp. Helena Słabaszewska od Ewy Kamińskiej z rodziną                                           ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Zofia Gromala od Janiny i Wojciecha Jarek z Maszkowic                                  ks. Paweł Przybyło (poza parafią)

Śp. Jan Klimek od Zofii i Stanisława Kurzeji z Łącka                                                ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Ząbek od rodziny Ladenberger i Pietrzak z Mostek                                 ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Barbary i Zbigniewa Liwerskich                                     ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Tomasza i Moniki Mąka z rodziną                        ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od rodziny Danuty i Piotra Klag                                 ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Bogusławy i Jana Chlipała ze Szczawy                               ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa              3 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Marioli i Karstena Kaldom                                                              ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Maria Wąchała od Janiny Dybiec                                                                                   ks. Marian Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Marceli Franczyk od Marii i Stanisława Zbozień                                                ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od Anny i Adama Janas z córką                                      ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Zofia Gromala od Zofii i Józefa Wąchała i Stefana Dziedziny                            ks. Paweł Przybyło (poza parafią)

Śp. Jan Klimek od rodziny Jarków                                                                             ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

Śp. Maria Ząbek od Edwarda i Barbary Ladenberger z Nowego Sącza                    ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od chrześnicy Stasi z mężem i rodziną                                ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Kazimiery i Henryka Kasprzak                               ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od rodziny Zasadnich                                                 ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Dominika i Arkadiusza Rusnak                                           ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek        4 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Anny i Dariusza Tokarczyk                                                              ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Maria Wąchała od dyrygenta i członków chóru „Zew gór” z Łącka                   ks. Marian Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Marceli Franczyk od Zofii i Franciszka Bober                                                     ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od Heleny i Wincentego Wnęków z Łącka                     ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Zofia Gromala od Anety i Roberta Nowak                                                          ks. Paweł Przybyło (poza parafią)

Śp. Maria Ząbek od Janiny Cięciwa z Mochnaczki                                                   ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od rodziny Sikoniów                                                            ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od firmy Polsmerk z Ochotnicy                                  ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od rodziny Rusnarczyków                                          ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Cecylii i Romana Plik                                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

Piątek             5 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Ireny i Pawła Samek                                                                       ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Maria Wąchała od Tadeusza Farona z Łącka                                                     ks. Marian Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Marceli Franczyk od chrześnicy Elżbiety z rodziną                                             ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od Joanny i Krzysztofa Gorczowskich z rodziną              ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Zofia Gromala od kuzyna Józefa Adamczyka z rodziną                                      ks. Paweł Przybyło (poza parafią)

Śp. Maria Ząbek od Janiny Cięciwa z Mochnaczki                                                   ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Małgorzaty Pustułka z rodziną                                       ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Piotra Treli z rodziną                                             ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Marii i Stanisława Myjak z rodziną                       ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Józefa i Agaty Ścianek z Kamienicy                                    ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota                       6 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Barbary i Bogdana Boczek                                                              ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Maria Wąchała od Zofii i Zbigniewa Zbozień                                                    ks. Marian Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Marceli Franczyk od Anety i Tomasza Gawron z rodziną                                   ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od rodziny Bielów z Krakowa                                          ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Maria Ząbek od Janiny Cięciwa z Mochnaczki                                                   ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Marii Boguckiej                                                              ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od Marii Wójcik z Kłodnego                                       ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Renaty i Bogdana Myjak z Zagorzyna                  ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od Czesławy i Jerzego Gromali z rodziną                                ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

 

Niedziela        7 lipca 2019

Śp. Jan Dora od Justyny i Leszka Samek                                                                   ks. Piotr Cebula (Tarnów)

Śp. Maria Wąchała od wychowanków z rocznika 1961                                            ks. Marian Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Marceli Franczyk od Urszuli i Józefa Rams z rodziną                                         ks. Józef Korczyński (Szczecin)

Śp. Helena Słabaszewska od kuzyna Józefa z rodziną                                              ks. Jacek Michalewski (Częstoch.)

Śp. Maria Ząbek od Marii Ząbek i rodziny Maciuszków                                           ks. Mariusz Gryz (Częstochowa)

Śp. Jadwiga Kowalczyk od Danuty Boguckiej            z rodziną                                             ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Władysława Szczepaniak od szwagra Jana z rodzina                                         ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Władysława Szczepaniak od Anny i Stanisława Mrówka                                   ks. Stanisław Bukowski (Częstoch.)

Śp. Jadwiga Ścianek od sąsiadów Zofii i Wojciecha Myjak                                     ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Stanisław Ząbek od córki Agnieszki z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)