Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        26 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Wiesławy i Jana Pawlików                                                   ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleżanek Elżbiety                                                 ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Agaty i Jana Pyrdoł                                                             ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Sylwestra z żoną i dziećmi z Krościenka                            ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Krystyny i Jana Jodłowskich                                                o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Klubu Seniora Św. Michał                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od córki Barbary z mężem i dziećmi                                       ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Anny i Pawła Myjak z córką                                                           o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Krystyny Pyrdoł                                                                  ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od Jadwigi Gałysa                                                                     o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Celiny i Stefana Kurnyta                                                    ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł Marii i Stanisława Arendarczyk z ul. Strażackiej                         o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od rodz. Konopków z Zabrzeży                                                         o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od rodz. Chochlów                                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

Poniedziałek  27 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od koleżanek i kolegów córki Eweliny kl. 3b                             ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Agaty i Jerzego Duda z rodz.                                  ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Mariusza Stec z rodz.                                                          ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Marii i Wiesława Mikołajczyk z Tylmanowej                     ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Zofii Kowalczyk z rodz.                                                       o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od rodz. Baziaków z Olszany                                                    ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od córki Elżbiety z mężem i dziećmi                                       ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Bożeny i Stanisława Myjak z rodz.                                    o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Barbary i Jana Wąchała                                                     ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od Danuty i Józefa Piksa z rodz.                                                o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Anny i Stanisława Jurkowskich                                          ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od Barbary i Henryka Feńczak                                                     o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od córki Marii                                                                                   o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od chrześnicy Barbary Chochla                                                 ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek           28 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Leonii i Stanislawa Koza                                                      ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od rodz. Gromalów z Maszkowic                                ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Krystyny Sukiennik                                                             ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od siostry Stanisławy z mężem z Krościenka                          ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od rodz. Chronowskich z Owieczki                                           o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Stanisława Wójcik z żoną                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Haliny Sierant                                                                    ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Ktystyny Turek z Woli Kosnowej                                       o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Barbary i Henryka Wąchała                                                          ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od Wychowanków SP w Łącku r. 1961                                      o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Śliwińskiej z rodz.                                                               ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od rodz. Żuchowiczów                                                                 o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od wnuka Mirosława z żoną i dziećmi                                             o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od Zofii i Henryka Florek z Gabonia                                          ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

Środa              29 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Magdaleny i Janusza Koza                                                   ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleż. i koleg. z Wydz. Obsł. Klientów ZUS           ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Heleny Stec                                                                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Piotra z żoną i dziećmi z Krościenka                                   ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Mieczysława Maciuszek                                                     o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz Janiny i Tadeusza Koza                                                            ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Sistry Władysławy Sierant z mężem i dziećmi                   ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od sąsiadów Agaty i Andrzeja Myjak                                     o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Rozalii i Alojzego Szlęk z rodz.                                           ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od Marii Gromala z córkami                                                     o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Gałysowej z synem Andrzejem                                           ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od Ewy i Jarosława Cidyło                                                          o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od wnuczki Agnieszki z mężem i dziećmi                                        o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od Ireny i Zbigniewa Bomba z Olszanki                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek        30 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Barbary i Marka Kunaszewskich                                          ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleż. i koleg. z Wydz. Obsł. Klientów ZUS           ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Andrzeja Wnęk                                                                   ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od brata Józefa z żoną                                                             ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Ireny i Stanisława Owsianka                                              o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Józefy Higier                                                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Zofii Talar                                                                          ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od sąsiadów Magdziarczyków                                                o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od koleg. i koleż. syna Eugeniusza                                         ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od rodz. Misiewiczów                                                               o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Jana i Bogusławy Gałysa z rodz.                                        ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od Aliny i Krzysztofa Pyrdoł                                                         o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od wnuczki Grażyny z mężem i dziećmi                                           o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od Teresy i Władysława Gawęda z Pszczyny                            ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek             31 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od rodz. Piksów z Zakopanego                                                  ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Helena Pyrdoł od Ryszarda Kozickiego                                                              o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od Stanisławy i Romana Cepielik                                                    o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od wychowanków r. 1965                                                          ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

Sobota                       1 czerwiec 2019

Śp. Paweł Gromala od Aliny i Krzysztofa Pyrdoł z dziećmi                                       ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Jan Dora od wnuczki Wiktorii                                                                             ks. o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Marceli Franczyk od córki Hani z mężem                                                           ks. Mariusz Bakalarz (Częstochow)

Śp. Marceli Franczyk od rodz. Sejudów                                                                    ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Marceli Franczyk od Sawinów ze Szczereża                                                        ks. Paweł Lewandowski

Śp. Helena Pyrdoł od Joanny i Krzysztofa Gorczowskich z rodz.                               o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Helena Pyrdoł od Antoniny Żelazko z córkami                                                   ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Bandyk od Pierzchałów z Tylmanowej z rodz.                                              o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od Antoniego i Małgorzaty Plechta                                            ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

Niedziela        2 czerwiec 2019

Śp. Paweł Gromala od Zofii Zbozień z rodz.                                                              ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Jan Dora od wnuków Kacpra i Szymona                                                             ks. o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Marceli Franczyk od wnuka Marcina z rodz.                                                       ks. Mariusz Bakalarz (Częstochow)

Śp. Marceli Franczyk od Marii Stanisz z rodz.                                                           ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Marceli Franczyk od Sylwii i Piotra Wijas                                                                      ks. Paweł Lewandowski

Śp. Helena Pyrdoł od chrześnicy z rodz. z Tylmanowej                                             o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Helena Pyrdoł od rodz. Szewczyków z Gołkowic                                                 ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Bandyk od Warzechów z Kadczy                                                                  o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od emerytów i nauczycieli z Łącka                                            ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)