Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        12 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od rodz. Majkrzaków z Maszkowic                                           ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Beaty i Sławka z córką                                           ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od siostry Żanety z rodz.                                                          ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od córki Mirosławy z rodz                                                       ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Zespołu Kiyrpecki                                                               ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Heleny i Ryszarda Czuchańskich                                        ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Genowefy i Andrzeja Kurnyta                                            o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Maciuszków ze Szczereża                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Haliny i Jana Janeczek                                                       ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Andrzeja i Kingi Piksa                                                        o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Barbary Pawlik z rodz.                                                       ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Stanisławy i Henryka Talarczyk z rodz.                             ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała Dyr. i Prac. Gmin. Ośrod. Kultury w Łącku                              o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Małgorzaty i Adama Wnękowiczów                                 ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od wnuczki Ewy z rodz.                                                              ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

Poniedziałek  13 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Jadwigi Janczura                                                                  ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Teresy i Władysława Klimek                                  ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od znajomych z Niemiec                                                          ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od wnuka Dariusza                                                                  ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od rodz. Mieczkowskich                                                          ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Genowefy i Andrzeja Kurnyta                                           o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od rodz. Adamczyków i Wąchałów ze Zbludzy                       ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od rodz. Dąbrowskich z Librantowej                                      ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Michała i Rozalii Rychlec z rodz.                                      o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od sąsiadów Marii i Stanisława Najduch                               ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Heleny i Kazimierza Kałużnych                                         ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od Orkiestry Dętej w Łącku                                                      o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Wioletty Sudeckiej z rodz.                                                ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od wnuczki Magdaleny z rodz.                                                  ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek           14 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Konickich z Czerńca                                                             ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Prac. Powiat. Centr. Pomocy Rodzinie N. Sącz     ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od kolegi Pawła Podobińskiego                                                           ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od wnuków Szymona i Mateusza                                             ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Anny i Michała Pomietło z rodz.                                        ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Zofii i Stanisława Florian    .                                              o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Janiny i Stanisława Łazarz                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od siostry Anny i Jana Turek                                                   ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od 12 Róży Matek                                                                  o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od prac. ze sklepu Wola Piskulina                                          ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od rodz. Myjaków z Zabrzeży                                                 ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od wychowanków r.  1974                                                       o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Lucyny i Jana Dybiec z Zabrzeży                                       ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od koleżanek i kolegów Teresy                                                 ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

Środa              15 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Cebuli z Woli Piskulinej                                                       ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Prac. Powiat. Centr. Pomocy Rodzinie N. Sącz     ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od kolegi Eugeniusza Tokarza                                                 ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Mariusz Piekarz od Janiny i Mariana Kozyra z rodz. z Zagorzyna                     ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od syna Krzysztofa z żoną Edytą                                              ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Danuty i Jana Wójcik z rodz.                                               ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Józefa i Elżbiety Król z rodz.                                               o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od wnuka Tomasza z żoną                                                      ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od chrześnicy Małgorzaty Turek                                             ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Józefy Jarek z Zagorzyna                                                   o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Michalskiej                                                                        ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od koleżanek córki Ani z Zabrzeży                                          ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od Heleny i Piotra Sopatów z rodz.                                          o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Anny i Franciszka Czepielik z rodz.                                               ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od kuzynki Marii Wąchała z córkami                                         o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od córki Haliny z mężem                                                                 o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od Zofii i Antoniego Turek z synami                                          ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek        16 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Marty i Tadeusza Koza z rodz.                                             ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Prac. Zesp. do Orzekania Niepełn.                                    ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od sąsiadów Podobińskich                                                       ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od syna Krzysztofa z żoną Edytą                                              ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od chrześniaka Henryka                                                           ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Jana i Antoniny Król                                                                       o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od rodz. Faronów z Owieczki                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od siostrzeńca Jacka Turek                                                     ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Moniki Chlipała z Kamienicy                                              o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Prezesa GS w Łacku                                                                      ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od Marii i Henryka Dybiec                                                       o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Przewod. Powiatu Nowosadeckiego                                 ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od Bogdana Leszko z rodz.                                                          o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od sąsiadów Rompalskich                                                               o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od sąsiadów Dudów                                                                  ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

Piątek             17 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Zofii Klag z rodz.                                                                  ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Prac. Zesp. do Orzekania Niepełn.                                    ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od Grzegorza i Agaty                                                               ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od kuzynki Heleny z mężem z Łącka                                       ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Grażyny i Henryka Faron z rodz.                                         ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od chrześnicy Genowefy                                                          o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Dyr. i Prac. Przedszkola z Łukowicy                                               ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od siostrzeńca Krzysztofa Turek                                             ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od rodz. Chlipałów z Kamienicy                                              o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od kol. Ewy, Bogusi i  Anety z rodzinami                                ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od koleżanek Marii Franczyk i i Genowefy Gałysa                  o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Jana i Krystyny Słabaszewskich                                        ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od Agnieszki i Grzegorza Jasiurkowskich                                               o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od Kozików z N. Sącza                                                                      o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od wychowanków r. 1971                                                          ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

Sobota                       18 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Stanisławy Banach                                                               ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleżanki Sylwii                                                     ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od Zdzisława Wójcik z rodz.                                                     ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Magdaleny i Rafała Kostka z rodz.                                     ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od rodz. Wójcików                                                                  ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Kazimierza Bogaczyka z rodz.                                           o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Marii i Jana Koza                                                               ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Antka Turka z Łącka z rodz.                                                           ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od rodz. Błaszyńskich i Kulerków                                            o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od kol. Ewy, Bogusi i  Anety z rodzinami                                ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od Aliny i Piotra Szczodrowskich                                              o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Barbary i Pawła Szczodrowskich                                       ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od właścicieli firmy Wolski                                                         o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od rodz. Krzyżaków                                                                          o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od sąsiadki Marzeny Kałuzińskiej                                              ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

Niedziela        19 maj 2019

Śp. Paweł Gromala od Agnieszki i Adama Jarek z rodz.                                          ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleżanki Edyty                                                      ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od Kierown. Bryg. Prac. sortowni Empol                                 ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od bratanicy Barbary z rodz.                                                   ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od rodz. Adamków                                                                  ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Kazimiery i Zdzisława Celusta                                           o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Agnieszki i Józefa Tokarz                                                    ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od córki Anny i Łukasza                                                          ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od syna Stanisława z rodz.                                                     o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od koleżanek z pracy córki Małgorzaty                                  ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od Krystyny i Edwarda Kozickich z Zabrzeży                             o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od rodz. Bergów                                                                     ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Helena Pyrdoł od właścicieli firmy Wolski                                                         o. Paweł Szewczyk (Ukraina)

Śp. Jan Bandyk od Surmów z Kadczy                                                                        o. Bogdan Morachowski ( Ukraina

Śp. Janina Zygadło od rodz. Horowskich                                                                  ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)