Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        5 maj 2019

Śp. Bogdan Cidyło                                                                                                    ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Marii i Stanisława Buczek                                     ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od Edyty i Wojciecha Duda                                                      ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od wnuczki Edyty                                                                     ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od rodz. Bakudów                                                                    ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Elżbiety i Władysława Wójcik                                            ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Marii i Henryka Łazarz z rodz.                                          o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Zbigniewa Cebula z rodz. z Gołkowic                                ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Jadwigi Wajda, Małgorzaty i Władysława Wąchała         ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Kingi i Barbary Zbozień                                                     o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od koleżanek córki Małgorzaty ze sklepu                              ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Maria Wąchała od chrześnicy Stanisławy                                                          o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Rafała Jagieły                                                                   ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od syna Tadeusza                                                                      ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

Poniedziałek  6 maj 2019

Śp. Bogdan Cidyło                                                                                                    ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Tadeusza Wojnarowskiego                                    ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od Sylwestra Cebula                                                                ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od wnuczki Anity                                                                     ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Barbary i Stanisława Cebula                                              ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Marii Wójcik z rodz.                                                                       ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od rodz. Mikołajczyków ze Zbludzy                                        o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Jadwigi Król z dziećmi                                                       ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Bronisławy Wysopal                                                          ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Władysławy Tomaszek                                                      o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Jadwigi i Stanisława Szlęk z rodz.                                      ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od rodz. Krawczyków z Tęgoborzy                                          ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od bratanicy Bernadetty z rodz.                                                          o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od rodz. Lisaków                                                                    ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od wnuka Pawła z rodz.                                                             ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

Wtorek           7 maj 2019

Śp. Bogdan Cidyło                                                                                                    ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Tadeusza Wojnarowskiego                                    ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od mamy z dziećmi                                                                  ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski odwnuka Marcina                                                                   ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Stanisława Cebuli                                                               ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Marii Gromala                                                                   ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od sąsiadów Łękawskich          .                                              o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Stanisławy i Antoniego Klimek                                          ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Jadwigi i Józefa Wąchała                                                  ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Elżbiety i Stanisława Czepielik                                          o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od braci Andrzeja, Stanisława, Antoniego, Stefana               ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od brata Adama z rodz.                                                          ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od Anny i Tomasza Ukleja                                                        o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Dyr., Grona Ped., Prac. ZSP w Łącku                                ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od wnuczki Beaty z rodz.                                                                       ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

Środa              8 maj 2019

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Elżbiety Wojnarowskiej                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od koleżanek siostry Żanety                                                    ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Mariusz Piekarz od Janiny i Mariana Kozyra z rodz. z Zagorzyna                     ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od córki Danuty z rodz.                                                            ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Niny i Jerzego Kostka z dziećmi                                         ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Zofii i Zbigniewa Jasiurkowskich                                        ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Marii Kurzeja z Zabrzeży z rodz.                                        o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Marii Gromala                                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Beaty i Mirosława Maciuszek                                           ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od rodz. Wąchałow z Zagorzyna                                            o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od brata Józefa z rodz.                                                           ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od koleżanek córki Ani z Zabrzeży                                          ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od Genowefy Chromczak                                                         o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Dyr., Grona Ped., Prac. ZSP w Łącku                                ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od wnuczki Moniki z rodz.                                                         ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

Czwartek        9 maj 2019

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Elżbiety Wojnarowskiej                                         ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od rodz. Piekarzów z Mszalnicy                                                           ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od wnuczki Pauliny                                                                  ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od sąsiadów Stefana i Krystyny Włodarczyk                            ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Lucyny i Jana Pierzchała z rodz.                                         ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Steców z Podegrodzia                                                        o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od wnuczki Joanny z rodz.                                                      ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Moniki i Mariusza Duda                                                    ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Zofii i Tadeusza Myjak z Kiczni                                          o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Bogusławy i Stanisława Dybiec z rodz.                              ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od koleżanek córki Ani z Zabrzeży                                          ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od Jerzego i Bogumiły Chlipała                                                o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Agnieszki i Stanisława Gewont z rodz.                              ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od Andrzeja i Ireny Siekierka                                                    ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

Piątek             10 maj 2019

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Magdaleny i Andrzeja Wojnarowskich                  ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od rodz. Jaworów z Mszalnicy                                                 ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od wnuka Piotra                                                                      ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Haliny Stec i rodz. Trybów z Łęgu Tarn.                             ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Małgorzaty Kałuzińskiej                                                      ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Rozalii i Zdzisława Kuziel z dziećmi                                               o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Józefy iWładysława Lipień                                                 ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Gabrieli i Krzysztofa Chrobak                                            ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od siostry zakonnej Marii i Klary                                            o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Zofii i józefa Dybiec z rodz.                                                           ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Franciszka Duda                                                                ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od Katarzyny i Marcina Pietrzak                                                          o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Joanny Jawor z rodz.                                                         ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od wnuczki Agnieszki z rodz.                                                     ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

Sobota                       11 maj 2019

Śp. Agnieszka Wojnarowska od rodz. Pantołów  Żywca                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od siostry Sandry i siostry Wioli z rodz.                                   ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od wnuka Pawła                                                                      ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Barbary i Stanisława Bulanda                                            ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Grzegorza i Moniki Kufel                                                   ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Beaty i Mirosława Kusyk z dziećmi                                               o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Krupników z Jurczyc                                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Tokarzów z Woli Kosnowej                                                ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Stanisława Kałużnego z rodz.                                            o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od przyjaciół córki Anny z Krośnicy                                        ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od kuzynki Marii Arendarczyk                                                ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała od Janiny i Tadeusza Koza                                                        o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Wandy i Edwarda Przelieraczów                                      ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od wnuczki Małgorzaty z rodz.                                                  ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela        12 maj 2019

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Beaty i Sławka z córką                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Mariusz Piekarz od siostry Żanety z rodz.                                                          ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Maria Florian od siostry Zofii                                                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od córki Mirosławy z rodz                                                       ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Jan Jasiurkowski od Zespołu Kiyrpecki                                                               ks. Daniel Luka (Częstochowa)

Śp. Jan Jasiurkowski od Heleny i Ryszarda Czuchańskich                                        ks. Jan Patyk (Częstochowa)

Śp. Kazimierz Łazarz od Genowefy i Andrzeja Kurnyta                                            o. Antoni Maciejowski (Dukla)

Śp. Kazimierz Łazarz od Maciuszków ze Szczereża                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Rozalia Wąchała od Haliny i Jana Janeczek                                                       ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Andrzeja i Kingi Piksa                                                        o. Zenon Burdak (Dukla)

Śp. Rozalia Wąchała od Barbary Pawlik z rodz.                                                       ks. Stanisław Bukowski (Częstoch)

Śp. Rozalia Wąchała od Stanisławy i Henryka Talarczyk z rodz.                             ks. Marek Porczyński (Tomaszów)

Śp. Maria Wąchała Dyr. i Prac. Gmin. Ośrod. Kultury w Łącku                              o. Andrzej Stepień (Częstochowa)

Śp. Marceli Franczyk od Małgorzaty i Adama Wnękowiczów                                 ks. Łukasz Szkarłat (Warszawa)

Śp. Janina Zygadło od wnuczki Ewy z rodz.                                                              ks. Piotr Nowak (WSD Tarnów)