Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        17 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Zofii i Stanisława Florian z rodz.                                     O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Stefana Gromali z N. Sącza                                             ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Marii i Jana Twardowskich z rodz.                                          O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od rodz. Piksów z Maszkowic                                                         ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Elżbiety Cedzidło                                                             ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od koleżanki Barbary z Krzyżówki                                         ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Pauliny z Jastrzębia z chłopakiem                                        ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od kierownika i prac. Zakł. Gosp. Kom. Łącko                          ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od przyjaciół córki ze szkoły gimn. i podst.                               ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od Haliny i Stanisława Jarek                                                     ks. Rafał Zborowski (Ukraina)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleżanek i koleg. Wydz. Obsł. Klientów ZUS       ks. Dariusz Mikowski (Tarnów)

 

 

Poniedziałek              18 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Anny i Karola Wojtas z rodz.                                           O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od siostry Sabiny z rodz.                                                        ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Marii Bober z rodz.                                                                  O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Zofii Zbozień z rodz.                                                                  ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Agaty Syjud                                                                      ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od Józefa Leszko                                                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od rodz. Postrożnych                                                                 ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od kierownika i prac. Zakł. Gosp. Kom. Łącko                          ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od przyjaciół córki ze szkoły gimn. i podst.                               ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleżanek i koleg. Wydz. Obsł. Klientów ZUS       ks. Dariusz Mikowski (Tarnów)

 

 

 

Wtorek           19 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Urszuli i Stanisława Gurgul                                             O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od chrześnicy Eli                                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od brata z rodz. z Krosna                                                              O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Jana Adamczyka                                                                        ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Janiny Syjud                                                                     ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od siostry Heleny Mrówka                                                   ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od rodz. Kiliańskich                                                                   ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Wójta i Prac. Urzędu Gminy Łącko                                      ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od kolegi Mieczysława Domka z rodz.                                      ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Lucyny Turskiej Marii Świerczek, Krystyny            ks. Dariusz Mikowski (Tarnów)

 

Środa              20 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Marii i Tadeusza Faron                                                    O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Krystyny i Alicji Kulig                                                       ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od siostry Marii z Obidzy                                                             O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od 22 Róży Kobiet                                                                          ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Krystyny i Marcina Jaworskich                                        ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od Związku Podhalan oddz. Łącko                                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Zofii i Zbigniewa Ząbek z rodz.                                            ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Józefy i Stanisława Pachut                                                   ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od Ireny i Andrzeja Kurnyta                                                       ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Małgorzaty Pasoń                                                  ks. Dariusz Mikowski (Tarnów)

 

 

Czwartek        21 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Stanisławy Witkowskiej                                                  O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od siostry Jadwigi z mężem                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Ryszarda z rodz. z Obidzy                                                         O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od kuzyna Tadeusza i żony                                                            ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Janczurów z Czerńca                                                       ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od rodz. Grelów                                                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Anny i Andrzeja Wąchała z rodz.                                         ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Bogusławy i Kazimierza Zaurskich z rodz.                            ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od Katarzyny i Sławomira Najduch                                            ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleżanek męża z pionu Kisęg. ZUS oddz. N.Sącz ks. Dariusz Mikowski (Tarnów)

 

 

 

 

 

Piątek             22 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Caritasu z Olszanki                                                          O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od siostry Jadwigi z mężem                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Bronisława Sopaty z rodz. z Obidzy                                         O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Agnieszki Klag i Marcina                                                                       ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Marii i Henryka Dziedzina                                               ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od 7 Róży Matek z Czerńca                                                  ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Zofii i Bożeny Piksa z rodz.                                                   ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Marii Tokarczyk ze St. Sącza                                                 ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od Anny i Piotra Gorczowskich                                                 ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleżanek męża z pionu Kisęg. ZUS oddz. N.Sącz ks. Dariusz Mikowski (Tarnów)

 

 

 

 

 

Sobota                       23 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Kazimierza i Bogusławy Laurskich z rodz.                       O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Joasi z Mariuszem i dziećmi                                            ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Piotra Sopaty z rodz. z Jazowska                                              O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Danieli i Stanisława Szewczyków                                             ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Zofii Ochoda z rodz.                                                        ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od sąsiadów Kuligów                                                            ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Zofii Kyrcz                                                                             ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Heleny i Wojciecha Kazimierskich z Krościenka                  ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od koleżanek i koleg. z Gimn. córki Danuty                               ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od koleżanek męża z pionu Kisęg. ZUS oddz. N.Sącz ks. Dariusz Mikowski (Tarnów)

 

Niedziela        24 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Teresy Piksa  i Elżbiety Hejmej z rodz.                           O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Doroty z Bartkiem                                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od bratanicy Barbary Majerskiej z Gabonia                                 O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od kuzynki Czesławy Gacek                                                           ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Doroty i Tomasza Ćwikowskich                                       ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od Małgorzaty i Andrzeja Kurzeja                                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Zofii i Stanisława Słabaszewskich                                        ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od rodz. Klimków                                                                       ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od sąsiadów Pogwizdów                                                           ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Agnieszka Wojnarowska od Dyrekcji ZUS oddz. N.Sącz                                     ks. Dariusz Mikowski (Tarnów)