Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        10 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Ewy i Aleksandra Tokarz                                                 O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od sąsiadów Kołodziejów                                                     ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Genowefy Karnas z rodz.                                                        O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Józefy Boliry                                                                             ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Zofia Kutwa od Marzeny Kałuzińskiej                                                                ks. Mirosław Bielecki (Kaliszany)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od rodz. Jaworów                                                                 ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od Krystyny i Janusza Mrówka                                             ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Józefa Adamczyka z rodz.                                                    ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Edyty i Michała Bober z rodz.                                             ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od Krystyny Babik                                                                     ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od Marii Misiewicz                                                                   ks. Rafał Zborowski (Ukraina)

 

 

 

Poniedziałek              11 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od chrześnicy Barbary Kałuzińskiej z mężem                      O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od rodz. Kutwów                                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Marii Tarnawskiej z rodz. z Krakowa                                     O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Zofii i Stanisława Klag  z rodz.                                                 ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Zofia Kutwa od sąsiadów Rusnarczyków                                                            ks. Mirosław Bielecki (Kaliszany)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od rodz. Dziekanowskich                                                      ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od rodz. Zagórowskich ze St. Sącza                                      ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Tadeusza Myjak z rodz.                                                       ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Marii Bober                                                                         ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od rodz. Kutwa                                                                          ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od Józefa i Stanisława Misiewicz z rodz.                                  ks. Rafał Zborowski (Ukraina)

 

 

 

Wtorek           12 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Zofii i Franciszka Bober                                                  O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Danuty i Wojciecha Gondek                                            ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Józefa Farona z rodz. z Krakowa                                             O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Elżbiety i Sławomira Kulak                                                       ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Zofia Kutwa od Eweliny i Grzegorza Dunikowskich                                           ks. Mirosław Bielecki (Kaliszany)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od koleżanek  i kol. z Pracy Zakł Uzd. Wody St. Sącz           ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od Zofii i Stanisława Klag                                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Teresy Piksa i Elżbiety Hejmej z rodz.                                 ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Rozalii Krzystańskiej z rodz. z Olkusza                                 ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od Małgorzaty i Stanisława Gałysa                                          ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od kolegi Ryszarda                                                                   ks. Rafał Zborowski (Ukraina)

 

Środa              13 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Elżbiety i Stefana Sopata                                                 O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Elżbiety i Tadeusza Kutwa                                               ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Stanisława Farona z rodz. z Krakowa                                     O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Anny Kulak i Marka Wisz                                                         ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Zofia Kutwa od Agnieszki i Andrzeja Pierzchałów                                             ks. Mirosław Bielecki (Kaliszany)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od koleżanek  i kol. z Pracy Zakł Uzd. Wody St. Sącz           ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od Marzeny i Stanisława Mrówka z Łącka                          ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Stanisławy i Stanisława Bober                                            ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Hentryka Piksa                                                                    ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od Małgorzaty Dziedzina                                                          ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od Zofii i Zbigniewa  Zbozień                                                   ks. Rafał Zborowski (Ukraina)

 

 

Czwartek        14 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Józefa Kulaka                                                                  O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Anny Janczura z Krynicy                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Józefy Frączek z rodz. z Krakowa                                            O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Pauliny i Wojciecha Rusnarczyk                                                          ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od rodz. Rusnarczyków                                                        ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od Bożeny i Stanisława Mrówka z N. Targu                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Stanisławy Piksa                                                                   ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od Grażyny i Kazimierza Piksa z Olkusza                                  ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od kolegi Jana Opyda z pracy                                                   ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od Stanisława i Małgorzaty Wąchała                                      ks. Rafał Zborowski (Ukraina)

 

Piątek             15 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Marii Zygmunt z rodz.                                                     O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Franciszka i Władysława Hilgiera                                               ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Stefanii Hedwik z rodz. ze St. Sącza                                        O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Marii i Stanisława Jawor z rodz.                                                           ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od rodz. Zasadnich                                                               ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od siostry Anny Dąbrowskiej z rodz.                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Lidii i Józefa Bober z rodz.                                                   ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od kierownika i prac. Zakł. Gosp. Kom. Łącko                         ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od Krystyny i Andrzeja Zbozień                                                ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od rodz. Kozów i Zielińskich                                                     ks. Rafał Zborowski (Ukraina)

 

 

Sobota                       16 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Joanny Mieczkowskiej z rodz.                                         O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Barbary i Romana Gromala                                            ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Elżbiety i Wacława Sawina z rodz.                                         O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Stanisławy Twardowskiej i całej rodz.                                     ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Joli Kunc z rodz.                                                               ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od Krystyny i Andrzeja Rozmus                                            ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od rodz. Tokarz z Jastrzębia                                                     ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od kierownika i prac. Zakł. Gosp. Kom. Łącko                         ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od Władysława, Stanisława i Aliny Faron                                 ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od kolegi córki Eweliny, Marcina Wnęka                                ks. Rafał Zborowski (Ukraina)

 

Niedziela        17 marzec 2019

Śp. Leon Wojnarowski od Zofii i Stanisława Florian z rodz.                                     O. Cecylian (Ukraina)

Śp. Zbigniew Janczura od Stefana Gromali z N. Sącza                                            ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Marii i Jana Twardowskich z rodz.                                         O. Paschalis (Ukraina)

Śp. Maria Faron od rodz. Piksów z Maszkowic                                                        ks. Krzysztof Faber (Opole)

Śp. Krystyna Cidyło                                                                                                   ks. Ryszard Bordzoń (Syria)

Śp. Katarzyna Ochoda od Elżbiety Cedzidło                                                             ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Katarzyna Ochoda od koleżanki Barbary z Krzyżówki                                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Paweł Gromala od Pauliny z Jastrzębia z chłopakiem                                       ks. Sergiusz Ryznek (Ukraina)

Śp. Paweł Gromala od kierownika i prac. Zakł. Gosp. Kom. Łącko                         ks. Zbigniew Gełdon (Pelpin)

Śp. Paweł Gromala od przyjaciół córki ze szkoły gimn. i podst.                              ks. Mirosław Mazur (Elbląg)

Śp. Paweł Gromala od Haliny i Stanisława Jarek                                                     ks. Rafał Zborowski (Ukraina)