Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        10 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Wojciecha i Małgorzaty Gonciarz z rodz.                            ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Marii i Michała Turek z rodz.                                               ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od Ireny Babik z rodz.                                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Małgorzaty i Sławomira Dąbrowskich                               ks. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Franciszek Lipień od syna Adama z żoną Marią i dziećmi                                  ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Krystyny i Bronisława Kozieńskich                                          ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od wnuków Krzysztofa i Szymona                                                 ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Jolanty i Marcina Arendarczyk                                                  O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Łazarzów z Jazowska                                                                 ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Jacka i Justyny Duda                                                                 ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od Danuty i Marka Miłkowskich z rodz.                                O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od uczniów kl. Ic ZS im. św. Kingi w Łącku                            ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

Poniedziałek  11 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Sławka i Beaty z córką                                                         ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Mariana Jarka                                                                      ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od Marii i Marka Chramęgów z Wiczysk                              ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Anny Wnęk z rodz.                                                             O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Franciszek Lipień od pracowników gab. Dente                                                  ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Agnieszki i Mateusza Kozieńskich z Obidzy                            ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Krzysztofa i Bogusławy Sotoła                                                ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Jolanty Arendarczyk i narzeczonego                                         O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Zofii i Eugeniusza Gromalów                                                    ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Danuty i Jana Słabaszewskich                                                  ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od Marii Grząbel z rodz.                                                        O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Teresy Dziewońskiej z rodz.                                             ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

 

 

Wtorek           12 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od rodz. Nowińskich                                                                  ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Anny i Piotra Gorczowskich z dziećmi z Zagorzyna             ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od kolegi Grzegorza Najduch                                               ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Jadwigi Pogwizd                                                                O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Franciszek Lipień od córki Ani z mężem i synami                                               ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Celiny Maciuszek                                                                    ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Grzegorza i Marii Sotoła                                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Alicji i Kazimierza Arendarczyk                                                 O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od rodz. Hamigów z Zabrzeży                                                         ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Tomasza Piksa z rodz.                                                               ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od Krystyny Pałka z N. Sącza                                                 O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Miłosza Ochoda z rodz.                                                    ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

 

Środa              13 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Ewy Twardowskiej z córkami                                              ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od kolegów z pracy SGL Carbon                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Stanisława i Heleny Magdziarczyk                                               O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Franciszek Lipień od syna Piotra z żoną i dziećmi                                              ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Józefa Maciuszka                                                                    ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Stanisławy i Krzysztofa Sułkowskich                                       ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Małgorzaty Pustułka                                                                  O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Teresy i Józefa Baron                                                                ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od córki Kazimiery z mężem                                                           ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od brata Mieczysława z rodz. ze Zbludzy                              O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Magdaleny i Tomasza Pasiud z rodz.                               ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

 

Czwartek        14 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Marii Gromala i Ireny Babik z rodzinami                             ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od kolegów z pracy SGL Carbon                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od rodz. Sałasiów                                                                   O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Franciszek Lipień od syna Franciszka z żoną i córkami                                      ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Krzysztofa Maciuszka                                                              ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Anny Sułkowskiej                                                                    ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od sąsiadki Marii Banach z dziećmi                                                          O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od sąsiada Agaty, Beaty, Artura, Liliany                                        ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od córki Ewy z rodz.                                                                        ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od bratanka Pawła                                                                O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Cecylii i Jana Zbozień z rodz.                                           ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

 

 

Piątek             15  luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Jadwigi i Jana Gromala                                                       ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura kolegów z pracy SGL Carbon                                                 ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Marii i Stanisława Dąbrowskich                                       O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Franciszek Lipień od Iwony i Tomasza Mrówka z rodz.                                       ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Stanisławy Stec z Jazowska                                                     ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Barbary i Edwina Przybyło z rodz.                                           ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od kuzynki Barbary Tabak                                                              O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od prac. firmy zięcia Stanisława                                                     ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od syna Adama z rodz.                                                                   ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od bratanicy Urszuli z rodz.                                                   O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Marii i Jana Chipała                                                         ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

Sobota                       16 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Anny i Jerzego Gromala z rodz.                                           ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od kolegów z pracy SGL Carbon                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od siostry Marii Pyrdoł                                                           ks. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Franciszek Lipień od Anny i Michała Pomietło                                                   ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Katarzyny i Kazimierza Stec z Jazowska                                   ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Agnieszki i Krystiana Ligas z rodz.                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Dąbrowskich i Jaroszewskich                                                    O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od  prac. firmy zięcia Stanisława                                                   ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od wnuczki Moniki z rodz.                                                              ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od bratanicy Moniki z rodz.                                                   O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Sylwii i Rafała Chlipała z rodz.                                         ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

Niedziela        17 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Ewy i Marka Hybel z rodz.                                                    ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od kolegów z pracy SGL Carbon                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Marty i Jarka z rodz.                                                           ks. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Franciszek Lipień od Kazimiery i Jerzego Pomietło                                             ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Helena Faron od Marii Hebda z rodz. z Jazowska                                               ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od synowej Marii                                                                          ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od rodz. Owawców                                                                         O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od prac. firmy zięcia Stanisława                                                    ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Ewy Majerskiej z rodz.                                                              ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od brata Józefa z rodz.                                                          O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Małgorzaty i Jacka Kwit z rodz.                                         ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)