Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        3 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Krystyny i Janusza Klag                                                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od siostry Krystyny z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Leon Wojnarowski od sąsiadów Postrożnych                                                    ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zbigniew Janczura od Kasi i Karola Broda z córkami                                         ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od sąsiadów Jakubów                                                            ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Franciszek Lipień od społeczności Niepubl. Szk. Podst. i Gimn. w St. Sączu      O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Julii i Jana Fryc z Kamienicy                                                    ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Ewy i Jana Jeleń                                                                      ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od sąsiadów Liburskich                                                                  O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Cecylii Dopart z rodz.                                                                ks. Mariusz Bakalarz (Czestoch)

Śp. Maria Faron od rodz. Gałysów.                                                                           ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od syna Józefa z żoną                                                            O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Michała Gurgula z rodz.                                                   ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

Poniedziałek  4 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od rodz. Piwowarów                                                                  ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od brata Mieczysława z rodz.                                                   ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Leon Wojnarowski od Zofii i Stanisława Owsianka z Olszanki                          ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od sąsiadów Majkrzaków                                                       ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Franciszek Lipień od społeczności LO im. Marii Skłodowskiej w St. Sączu        O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Marii i Bolesława Obrzud z rodz.                                            ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Franciszka Jeleń z rodz.                                                           ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Zofii Plechta z rodz.                                                                   O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od szwagra Antoniego i Elżbiety                                                    ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od rodz. Strączków.                                                                        ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od córki Jadwigi                                                                     O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od rodz. Morzywołków                                                           ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

Wtorek           5 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Krystyny i Tadeusza Gurgulów                                             ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Cecylii i Jana Pierzchała                                                      ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Leon Wojnarowski od Barbary i Andrzeja Maciuszek z Olszanki                       ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Rozalii i Jana Duda                                                            ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Franciszek Lipień od Tow. Miłośników Ziemi Łąckiej                                         O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od rodz. Szajewskich z Obidzy                                                      ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Wyrostków z Obidzy                                                                ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Zofii i Janusza Klag z rodz.                                                        O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Wojciecha i Beaty Faron                                                           ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Dyr. Grona Ped. i Prac.  SP Maszkowice                                   ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od syna Tomasza                                                                   O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Anety i Krzysztofa z rodz.                                                  ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

Środa              6 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od brata Henryka z rodz.                                                           ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Ireny Jarek                                                                           ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od kolegów emerytów z CARBONU                                     ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Małop. Okręg. Rady Pielęgniarek i Położn. Kraków          ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Franciszek Lipień od 21 Róży Mężów                                                                 O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Marii i Jana Kołodziej z Jaworek                                             ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od chrześnicy Marii z rodz. z Obidzy                                            ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od chrześnicy Urszuli                                                                     O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Małgorzaty i Jacka Owsianka                                                   ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Dyr. Grona Ped. i Prac.  SP Maszkowice                                   ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od wnuków Mateusza i Martyny                                           O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Stanisława i Andrzeja Duda                                             ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

Czwartek        7 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Krystyny i Jana Pasiud                                                         ks.. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Elżbiety i Tadeusza Jarek z rodz.                                         ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od kolegów emerytów z CARBONU                                     ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od syna Franciszka z rodz.                                                      ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Franciszek Lipień od 21 Róży Mężów                                                                 O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od siostry Rozalii Kołodziej                                                          ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Prac. Delikat. Centrum z Kamienicy                                        ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od kl. 7 z Maszkowic                                                                      O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od sąsiadki Sylwi Owsianka                                                                      ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Rozalii i Jana Duda                                                                    ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od Janiny i Franciszka Król                                                    O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Małgorzaty i Krzysztofa Baron z synami                           ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

 

 

Piątek             8  luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Marii i Stanisława Pasiud                                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Stanisława Jarka                                                                  ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od sąsiadów Piksów                                                             ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od syna Grzegorza z żoną Basią i synami                              ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Franciszek Lipień od Marii i Mieczysława Janczura                                           O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Bronisławy Kołodziej z rodz.                                                    ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Prac. Delikat. Centrum z Kamienicy                                        ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Janiny i Kazimierza Arendarczyk                                               O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Patrycji i Piotra Mikołajczyk                                                      ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Anny i Tomasza Kawik                                                              ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od kolegów z pracy syna Tomasza                                        O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od Grażyna i Rafała Groń z rodz.                                           ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

Sobota                       9 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Krystyny i Henryka Pasiud  zrodz.                                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Krystyny i Henryka Michalskich z rodz.                               ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od Marii Gromala z rodz.                                                      ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od syna Grzegorza z żoną Basią i synami                              ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Franciszek Lipień od Elżbiety i Andrzeja Mikołajczyk                                         ks. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Wiesławy i Tomasza Pająk z Wrocławia                                 ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od Lidii i Józefa Bober                                                                  ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Anny i Piotra Pacholarz                                                             O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Marii i Mieczysława Magdziarczyk                                           ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Agaty i Krzysztofa Dziedzic                                                       ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od Marii Kutwa z rodz.                                                           O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od kolegi Andrzeja Gomułki z rodz.                                       ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)

 

 

 

Niedziela        10 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od Wojciecha i Małgorzaty Gonciarz z rodz.                            ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Marii i Michała Turek z rodz.                                               ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Zbigniew Janczura od Ireny Babik z rodz.                                                           ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zofia Domek                                                                                                       ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od syna Adama z żoną Marią i dziećmi                                  ks. Tadeusz Gacia (Częstochowa)

Śp. Franciszek Lipień od Małgorzaty i Sławomira Dąbrowskich                               ks. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Krystyny i Bronisława Kozieńskich                                          ks. Marek Kujawski (Radom)

Śp. Helena Faron od wnuków Krzysztofa i Szymona                                                 ks. Maksymilian Park (Częstoch)

Śp. Maria Faron od Jolanty i Marcina Arendarczyk                                                  O. Gracjan (Ukraina)

Śp. Maria Faron od Łazarzów z Jazowska                                                                 ks. Mariusz Bakalarz ( Czestoch)

Śp. Maria Faron od Jacka i Justyny Duda                                                                 ks. Marek Ustroński (Czestoch)

Śp. Stanisława Myjak od Danuty i Marka Miłkowskich z rodz.                                O. Paweł (Ukraina)

Śp. Stanisława Myjak od uczniów kl. Ic ZS im. św. Kingi w Łącku                            ks. Ivo Stronckis (Częstochowa)