Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        27 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od rodz. Franczyków z Bieszczad                                              ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Urszuli i Mieczysława Czepielik z rodz.                               ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od Rozalii i Stefana Król z Olszanki                                     ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Stanisławy i Stanisława Biel                                           ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Heleny i Wojciecha Kaźmierskich z Krościenka              ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

 

 

Poniedziałek  28 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od Zofii i Tadeusza Podobińskich z Jazowska                                      ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Marii i Henryka Dybiec                                                        ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od Zenona i Krystyny Siwulskich z Olszanki                                    ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Heleny Łatka z Kadczy                                                    ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Momotów                                                                        ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

 

 

 

Wtorek           29 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od kuzynki Anieli z Bieszczad z rodziną                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Leon Wojnarowski od chóru parafialnego z Olszanki                                        ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od rodziny Łatków z Barcic                                                  ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Marka Mieczysława                                                        ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

 

 

 

Środa              30 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od sąsiadów Bulandów                                                                        ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Leon Wojnarowski od rodz. Tomalak z Szaflar                                                                ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od rodziny Baziaków z Kadczy                                              ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Barbary i Wojciecha Faron                                              ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

 

 

Czwartek        31 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od Zofii i Bronisława Stanisz z Zabrzeży                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Leon Wojnarowski od rodziny Potońców i Wajdów                                            ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zbigniew Janczura od Renaty i Andrzeja Fydów z rodzinami                             ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

           

Piątek             1  luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od rodziny Marków ze Zbludzy                                                  ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od rodziny Bednarzów z Zagorzyna                                           ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Leon Wojnarowski od Talarczyków i Postrożnych z Bielówki                             ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zbigniew Janczura od chrześniaka Szymona                                                      ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Zofia Domek                                                                                                                 ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Małgorzaty Koszyk i Kaliny Madziar                                    O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Marii i Józefa Faron z rodziną                                                     ks. Marek Kujawski (Radom)

 

 

Sobota                       2 luty 2019

Śp. Antoni Franczyk od sąsiadów: Władysława i Marii Piksa                                  ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Marii i Stanisława Myjak z Zagorzyna                                 ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Leon Wojnarowski od Marysi Błaszczyk z rodziną z Czarnego Potoku               ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Benedykta Tokarczyka z rodz.                                         ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od szwagierki Teresy z mężem Pawłem                               ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Zofia Domek                                                                                                                 ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Stanisławy i Kazimierza Majkrzak                                        O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Teresy Wojtas z rodziną z Jazowska                                           ks. Marek Kujawski (Radom)

 

 

 

Niedziela        3 luty 2019

 

Śp. Antoni Franczyk od Krystyny i Janusza Klag                                                       ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od siostry Krystyny z rodziną                                                    ks. Piotr Nowak (Tarnów WSD)

Śp. Leon Wojnarowski od sąsiadów Postrożnych                                                    ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Zbigniew Janczura od Kasi i Karola Broda z córkami                                         ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Zofia Domek                                                                                                                 ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od  społeczności Niepubl. Szk. Podst. i Gimn. w St. Sączu    O. Tymon Dolański (Ekwador)

Śp. Helena Faron od Julii i Jana Fryc z Kamienicy                                                         ks. Marek Kujawski (Radom)