Intencje pogrzebowe

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE

Niedziela        13 stycznia 2019

Śp. Stanisław Maciuszek od rodz. Rusnaków z Rzeszowa                                        ks. Tomasz Szatanik (Częstochowa

Śp. Ewa Kałużny od sąsiadów Małgorzaty i Jacka Owsianka                                              ks. Stanisław Stańczyk (Częstoch.)

Śp. Franciszek Kulig od Kingi                                                                                    ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Mieczysław Twardowski od Wincentego kolegi syna Janusza                          ks. Maksymilian Park (Częstoch.)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od rodz. Drabików                                                      ks. Tadeusz Gacia ( Częstochowa)

Śp. Aleksander Jasiurkowski od rodz. Walkowskich                                                ks. Mariusz Bakalarz (Częstoch.)

Śp. Antoni Franczyk od Barbary i Henryka Kulasik                                                   ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od rodz. Platów z Olszanej                                                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Ramsów i Owsianków                                                    ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od znajomych                                                                       ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Moniki Tokarz z mężem                                                     Ojciec Józef Redemptorysta

 

 

Poniedziałek  14 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od wnuczki Anety z mężem i dziećmi                                       ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Zofii Talar z rodz.                                                                ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od rodz. Anieli i Antoniego Pogwizd z Olszanki                   ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Ramsów i Owsianków                                                    ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od ciotki Heleny Pyrdoł                                                        ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od pielęgniarek ze S. Sącza                                                    Ojciec Józef Redemptorysta

 

 

Wtorek           15 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od wnuczek Natalii i Edyty oraz wnuka Szymona                     ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Haliny i Stanisława Jarek                                                    ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od rodz. Jarków z Wolaków                                                  ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Gomółków z Zalasu                                                        ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od kuzyna Stanisława Pyrdoł                                                ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od Tadeusza Zaremby Kierownika KRUS                                Ojciec Józef Redemptorysta

 

 

Środa  16 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od Stefanii Grzech z Jazowska                                                  ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od chrześniaka Adama Jarek z rodz.                                         ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od Haliny Kałuzińskiej                                                          ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od właścic. Firmy Kryształ w Podegrodziu                           ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Heleny Słabaszewskiej                                                    ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od prac. Plac. Tern. KRUS N. Sącz                                          Ojciec Józef Redemptorysta

 

Czwartek        17 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od Doroty i Dariusza Rusin z rodz.                                           ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Anny i Stanisława Giba z rodz.                                            ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od chrześnicy Iwony Włodarz z Krakowa                             ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od właścic. Firmy Kryształ w Podegrodziu                           ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Elżbiety i Tadeusza Słabaszewskich                               ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od prac. Plac. Tern. KRUS N. Sącz                                           Ojciec Józef Redemptorysta

           

Piątek             18  stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od Marii i Edwarda Komarek z rodz.                                         ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Katarzyny i Wiesława Matusiak z rodz. z Czarnej               ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od chrześnicy Iwony Włodarz z Krakowa                             ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Magdy z N. Sącza                                                            ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Beaty i Krzysztofa Duda                                                  ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od prac. Plac. Tern. KRUS N. Sącz                                          Ojciec Józef Redemptorysta

 

 

 

Sobota                       19 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od Jadwigi i Józefa Wójcik                                                       ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Danuty i Józefa Piksa z rodz.                                               ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od rodz. Kozielców z Tylmanowej                                        ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Grupy Św. Ojca Pio z N. Sącza                                        ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Marii i Kazimierza Rusnarczyk                                        ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od prac. Wydz. Prewencji i orzecznictwa KRUS N. Sącz         Ojciec Józef Redemptorysta

 

 

 

Niedziela        20 stycznia 2019

Śp. Antoni Franczyk od Adama i Kingi Czechowskich                                               ks. Józef Urban (Gdańsk)

Śp. Antoni Franczyk od Haliny i Pawła Jędrusik z rodz.                                            ks. Czesław Sułkowski (Francja)

Śp. Leon Wojnarowski od Zofii Piksa                                                                       ks. Piotr Zaborski (Częstochowa)

Śp. Leon Wojnarowski od Ewy i Józefa Szczypta                                                      ks. Stanisław Tokarski (Tarnów)

Śp. Zbigniew Janczura od Katarzyny i Zbigniewa Chlipała                                       ks. Andrzej Surowiec (Tarnów)

Śp. Franciszek Lipień od prac. Plac. Teren. KRUS Gorlice                                        Ojciec Józef Redemptorysta