Nowy termin Bierzmowania – (sobota) 13 czerwca 2020 r, godz. 15.30

Aby pobrać Kartę Kandydata do Bierzmowania do wypełnienia, kliknij tutaj: Karta Kandydata do Bierzmowania 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W związku z kolejnym krokiem łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, ustalony został nowy termin bierzmowania wspólny dla wszystkich klas 8-ych z Łącka, Maszkowic, Szczereża, Woli Piskulinej i Kiczni, będzie to sobota, 13 czerwca 2020 r. a nie jak zaplanowano środa, 17 czerwca 2020 r.

Porządek uroczystości:

godz. 15.30 – uczniowie kl. 8a i 8b z Łącka, kl. 8 z Maszkowic, kl. 8 ze Szczereża, kl. 8 z Woli Piskulinej i kl. 8 z Kiczni

Zmianie uległy, także terminy spotkań w czasie Triduum; będą wspólne dla wszystkich kandydatów. Na spotkania zapraszam Kandydata wraz z Rodzicem/Rodzicami. 

Terminy spotkań wspólne
dla wszystkich kandydatów:

kl. 8a i 8b (Łącko)
kl. 8 ( Maszkowice)
kl. 8 (Szczereż)

3 czerwca (środa), godz. 19.00
10 czerwca (środa), godz. 19.00
13 czerwca (sobota), godz. 9.00 (spowiedź)

Przypominam, także o potrzebie wypełnienia Karty Kandydata do Bierzmowania.

Wypełnioną Kartę Kandydata do Bierzmowania należy dostarczyć do kancelarii parafialnej lub przesłać na adres e-mailowy: wlodzimierzchwalek@gmail.com

Przypominam, że zgodnie z zaleceniem ks. Biskupa, „Kandydat do Bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne”. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona z chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego.

Osoby, które zostały ochrzczone w innej parafii niż nasza, zobowiązane są dostarczyć także świadectwo chrztu (wyciąg z Aktu chrztu) z parafii w której zostały ochrzczone. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Bierzmowania.

Jeśli Kandydat mieszka na terenie innej parafii, zobowiązany jest dostarczyć również zgodę Proboszcza miejsca zamieszkania na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii.

Kogo wybrać na Świadka Bierzmowania? Zaleca się, aby świadkiem był ktoś z rodziców chrzestnych. Gdy chrzestni nie mogą, może to być osoba, która jest katolikiem, przyjęła już bierzmowanie i nie ma przeszkód kanonicznych.

Powodzenia w przygotowaniach do Egzaminu Ósmoklasisty!