Informacja odnośnie monitoringu i alarmu w kościele

Parafia św. Jana Chrzciciela w Łącku informuje, iż w wyniku negocjacji, które odbyły się 4 czerwca 2019 roku z jednym oferentem zgodnie z procedurą konkurencyjną obowiązującą przy wydatkowaniu środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach,  została wyłoniona firma „Instalacje Elektryczne od A do Z”  Andrzej Kurnyta z siedzibą Szczereż 49, 33-390 Łącko. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu i alarmu przeciwwłamaniowego w kościele parafialnym w Łącku.