• Rok 2016 »
  • Udział naszej młodzieży w Synaju w Tarnowie w Niedzielę Palmową